ขอขอบคุณ บริษัท อินบัดเจท จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ไปใช้ในการออกแบบ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ดีๆต่อไปครับ

3D Printer : FullScale Max450

บ.อินบัดเจท จำกัด_467

บ.อินบัดเจท จำกัด_8231

 

banner_main_12-3-2

Tagged with →  
Share →