ขอขอบคุณ  บริษัท PTTGC
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ เนื่องจากบริษัทกำลังลงทุน ผลิต PLA ในประเทศไทย

3D Printer :  Flashforge Creator Pro

Untitled-1 DSC_0051

DSC_0063

DSC_0077

DSC_0097

DSC_0101

DSC_0104

DSC_0118

IMG_1214

IMG_1216

 

Tagged with →  
Share →