ขอขอบคุณ  Vee Rubber
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้ในการออกแบบหน้ายางรถมอเตอร์ไซค์ และ ล้ออื่นๆของทางบริษัท จากเดิมที่เคยใช้เครื่อง CNC กัดไม้

3D Printer : FullScale Max300

j3 VR29

Tagged with →  
Share →