ขอขอบคุณ  Voice TV
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์ 3มิติ Flashforge Creator Pro ไปประยุกต์การใช้งานต่อไป

3D Printer : Flashforge Creator Pro

voicetv21 1439459550411

 

Tagged with →  
Share →