ขอขอบคุณ บริษัท ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ไปใช้ในการออกแบบ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ดีๆต่อไปครับ

3D Printer : FullScale Max300

อุตสาหกรรมฝาขวด_1519

อุตสาหกรรมฝาขวด_2315

28693

Tagged with →  
Share →