ขอขอบคุณ AB&W Innovation
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบหน้าต่างและประตูอลูมิเนียมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

3D Printer : Flashforge Creator Pro

logo_abA&w_5054

Tagged with →  
Share →