ขอขอบคุณ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max 450 และเครื่องสแกนสามมิติ  Einscan Proไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่่งขึ้น

3D Printer : FullScale Max450

3D Scanner: Einscan Pro

Tagged with →  
Share →