ขอบคุณลูกค้าจากประเทศกัมพูชาที่มาซื้อสินค้า พร้อมอบรมการใช้งาน หน้าร้าน เครื่องระบบ DLP โดยวัสดุตั้งต้นเป็นน้ำเรซิ่น สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง

3D Printer : Flashforge Hunter

hunter กัมพูชา_170523_0004 hunter กัมพูชา_170523_0006 hunter กัมพูชา_170523_0001

Tagged with →  
Share →