จากภาคที่แล้ว โชว์งานสแกน จาก David SLS3 เรามาต่อกันภาคสองนะครับ

ต้นแบบที่หนึ่ง เป็นรูปนูนต่ำสแกนทั้งหมด 4 Shot ใช้เวลาในการสแกน 5 นาที ใช้โหมดต่อผิวเองอัตโนมัติ
David Scan

ต้นแบบที่สอง เป็นรูปแกะสลักไม้สแกนทั้งหมด 18 shot ใช้เวลาในการสแกน 25 นาที ใช้โหมดต่อผิวเองอัตโนมัติ

Untitled-1

Untitled-5

Tagged with →  
Share →