evolution engine image

คราวนี้เรามาลองดูการสแกน เสื้อสูบของรถ Harley Davidson (ของจริงครับ) การสแกนลักษณะนี้หวังผลเพื่อ Reverse Engineer (ซึ่งเราไม่สามารถให้ file 3มิติได้) พอดีเสื้อสูบนี้ลูกค้าเราให้เครื่อง Next Engine สแกนมาก่อน ซึ่งต้อง Mark จุดและใช้เวลาในการ Setting และเวลาในการโปรเซสนานกว่า
ทางเราใช้ EinScan ในการทำงานคราวนี้ครับ ซึ่งในวิดีโอจะเป็นการ Scan ทั้งหมด 2 ครั้งในมุมตั้งและนอน ใช้เวลาในการ Scan ทั้งสิ้น 10 นาที

ครั้งที่1 เราจับเสื้อสูบวางตั้ง
ครั้งที่2 เราจับเสื้อสูบวางนอน
ครั้งที่3 และอื่นๆ ไม่ได้ทำ หากทำจะได้รายละเอียดครบถ้วนขึ้น

เครื่อง 3D Scaner :               EinScan-S
Mode :                                     Auto-Scan สแกน 2 รอบ
Setting :                                  Medium Object / Low Resolution
เวลาในการสแกน :                 5 นาที/รอบ  รวมใช้เวลาประมาณ 10นาที
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :                 สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปทำต่อด้วยโปรแกรม Reverse Engineer

รูปวัตถุที่นำมาสแกน
20150630_180409
Video การ Scan
>>ดูชิ้นงานการ Scan อื่นๆได้ที่นี่<<


ข้อมูลเพิ่มเติ่ม

จับเสื้อสูบวางนอน กับแท่น Turntable เครื่องจะทำการสแกนให้โดยอันตโนมัติ

จับเสื้อสูบวางนอน กับแท่น Turntable เครื่องจะทำการสแกนให้โดยอันตโนมัติ

โปรแกรมจำนวนผลโดยรวมโมเดลที่สแกนแนวตั้ง และวางเสื้อสูบในแนวนอน มา Merge กันเพื่อให้ได้ไฟล์ที่สมบูรณ์ขึ้น

โปรแกรมจำนวนผลโดยรวมโมเดลที่สแกนแนวตั้ง และวางเสื้อสูบในแนวนอน มา Merge กันเพื่อให้ได้ไฟล์ที่สมบูรณ์ขึ้น

Tagged with →  
Share →