ขอขอบคุณ บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider IIs

Tagged with →  
Share →