ขอขอบคุณ บริษัท เมนเทล จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max300 ไปใช้ในการพัฒนาสินค้า

เครื่องพิมพ์สามมิติ: Fullscale Max300uUHLHY เมลเทล_8877 เมลเทล_5696FullScale Max350

Tagged with →  
Share →