ซอฟแวร์จัดการไฟล์ Mesh เช่น STL, ไฟล์ที่ได้จากการสแกน สามารถรับแต่งโมเดลสามมิติ เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิติ

Note : Software เปิดให้ใช้งาน ฟรี

http://www.meshmixer.com/

Categories: , Tags: ,

Product Description

Still not sure Meshmixer is for you? Here’s a short list of our tools:

 • Drag-and-Drop Mesh Mixing
 • 3D Sculpting and Surface Stamping
 • Robust Convert-to-Solid for 3D printing
 • 3D Patterns & Lattices
 • Hollowing (with escape holes!)
 • Branching Support Structures for 3D printing
 • Automatic Print Bed Orientation Optimization, Layout & Packing
 • Advanced selection tools including brushing, surface-lasso, and constraints
 • Remeshing and Mesh Simplification/Reducing
 • Mesh Smoothing and Free-Form Deformations
 • Hole Filling, Bridging, Boundary Zippering, and Auto-Repair
 • Plane Cuts, Mirroring, and Booleans
 • Extrusions, Offset Surfaces, and Project-to-Target-Surface
 • Interior Tubes & Channels
 • Precise 3D Positioning with Pivots
 • Automatic Alignment of Surfaces
 • 3D Measurements
 • Stability & Thickness Analysis