3,500.00 ฿

ถาดเรซิ่น สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ  DLP

สามารถใช้ได้กับเครื่อง MiiCraft125, 100, 80 และ 50