เราโชว์งานพิมพ์จากเครื่อง Flashforge Hunter เพิ่มเติมนะครับ โดยในรูปพิมพ์จาก Resin ธรรมดาของ Flashforge เองและ Resin 3rd Party

 

Support ใหม่จาก Software Flashprint ทำให้พิมพ์งานยากๆได้

Support ใหม่จาก Software Flashprint ทำให้พิมพ์งานยากๆได้

D7K_0710 copy

D7K_0727 copy

D7K_0726 copy

D7K_0717 copy

D7K_0712 copy

D7K_0722 copy

พิมพ์ชิ้นงานตันสูงประมาณ 12cm @25um

พิมพ์ชิ้นงานตันสูงประมาณ 12cm @25um

เก็บรายละเอียดโมเดล ขอบคุณภาพจากคุณ Bernhard Vogt, South Africa

เก็บรายละเอียดโมเดล ขอบคุณภาพจากคุณ Bernhard Vogt, South Africa

Test พิมพ์ครั้งแรกของเรากับแหวง เก็บรายละเอียดอักษรได้ดี

Test พิมพ์ครั้งแรกของเรากับแหวง เก็บรายละเอียดอักษรได้ดี

Tagged with →  
Share →