สุดยอดเทคโนโลยีแบบใหม่ของเครื่องพิมพ์ 3D Printer แบบ DLP จากประเทศ Ukraine ที่เป็นการพัฒนาขึ้นมาเองของทาง SpryBuild ที่เรียกเทคโนโลยีใหม่นี้ว่า CPWC (Continuous Production with Wavefront Converting) และได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะเป็นเครื่องพิมพ์ 3D Printer แบบ DLP ที่มีเทคโนโลยีในการขึ้นรูปชิ้นงานได้เร็วที่สุดในโลกเลยทีเดียว

sprybuild1

sprybuild2

          ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ของทาง SpryBuild เป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์แบบ DLP 3D Printer โดยที่การทำงานเป็นการฉายแสงจากจอโปรเจคเตอร์ ที่มีการควบคุมความเข้มของแสงในแต่ละจุด รูปแบบที่ฉากออกมาคล้ายกับรูปคลื่นที่มีความสูงต่ำแบบคลื่นไซน์นั้นเอง ซึ่งจะทำให้เรซิ่นแข็งตัวในระดับที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจะทำให้เรซิ่นที่แข็งตัวแล้ว สามารถอยู่ติดกับถาดที่แสงผ่านได้ดี และทำให้แรงดึงระหว่างชิ้นงานกับฐานลดน้อยลง เจ้าเครื่อง SpryBuild 3D Printer สามารถพิมพ์งานได้ควมเร็วสูงสุดถึง 10 มิลลิเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียว

sprybuild4

sprybuild5

sprybuild6

         จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D แบบ CPWC สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นแบบแม่พิมพ์ เฟืองเกียร์ ชิ้นงานประกอบด้านฮาร์ดแวร์ ชิ้นงานตกแต่ง และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้เทคโนโลยีต้นแบบอันนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์ได้อีกด้วย เช่น เส้นใย และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งในอนาคตทาง SpryBuild อาจจะนำเทคโนโลยนี้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ที่ต้องการความะเอียด ความสับซ้อน หรือต้องการจะพิมพ์ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากกว่าปกติทั่วไป

ที่มา : http://www.3ders.org/

Share →