ขอขอบคุณ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในเครือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max350 และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro+ ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Fullscale Max350

3D Scanner: Einscan Pro+

Tagged with →  
Share →