ขอขอบคุณ บริษัท AES (Thailand) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2 เครื่องเพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ

3D Printer : Flashforge Guider II

3D Scanner: Einscan SE

ชัวเทค_170831_0006

Tagged with →  
Share →