ลูกค้า: บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro 2 เครื่อง และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan SE ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Creator Pro

3D Scanner: Einscan SE

ลูกค้า: The Whizdom 101

ลูกค้า: The Whizdom 101

ขอขอบคุณ บมจ.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น 
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2s, Flashforge Adventurer3 จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan SE เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สำหรับประชาชน

3D Printer : Flashforge Adventurer 3

3D Printer : Flashforge Guider IIs

3D Scanner: Einscan SE

ลูกค้า: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2s,  และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan SE เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงาน

3D Printer : Flashforge Guider IIs

3D Scanner: Einscan SE

 

พระเมรุมาศ กับเครื่อง 3D Printer และ 3D Scanner

พระเมรุมาศ กับเครื่อง 3D Printer และ 3D Scanner

22042064_497402713977978_7493949951981421635_o

เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของประเทศ งานสร้างพระเมรุมาศครั้งนี้เกิดจากความทุ่มเท ของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากร ศิลปินทั้งหลาย และที่สำคัญการรวมใจจากประชาชน ทั้งนี้การประยุกต์ใช้ 3D Scanner – 3D Printer ช่วยทำให้งานพิเศษอย่างงี้สำเร็จในเวลาที่เร็วขึ้น

3D Printer ใช้ในการพิมพ์ต้นแบบทางสถาปัตยกรรม ไม่ให้เพียงอยู่แค่ในกระดาษ เช่น ขนาด 1 : 100 ขั้นตอนนั้นเกิดจากการร่างแปลนของตัวโครงสร้างก่อน ถ้ามาขึ้นเป็นรูปแบบ 3D ใน Software ต่างๆ สุดคือพิมพ์ออกมาเป็นตัวอย่างจริงๆ โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ออกแบบพระเมรุมาศแบบ 2มิติ ภาพร่าง Drawing
ออกแบบพระเมรุมาศแบบ 2มิติ ภาพร่าง Drawing
นำภาพร่่าง 2มิติ มาสร้างเป็น 3มิติ ใน Software
นำภาพร่่าง 2มิติ มาสร้างเป็น 3มิติ ใน Software
นำไฟล์ 3มิติ มาพิมพ์เป็นชิ้นงานจริง 3มิติ
นำไฟล์ 3มิติ มาพิมพ์เป็นชิ้นงานจริง 3มิติ

yong6

3D Scanner ใช้การแปลงต้นแบบงานศิลปะเก็บในรูปแบบ Digital แทน เช่นสแกนเทวดา 1 องค์ สิ่งที่สามารถไปประยุกต์ได้
– ไฟล์ที่สแกนสามารถไปปรับแต่งต่อ เช่นใช่เครื่องประดับเพิ่มเติมใน Software ใช้กรณีเช่น ทำเทวดาหลายๆแบบ จากไฟล์สแกนเดียว ไม่ต้องให้ช่างศิลป์ปั้นมาใหม่ทุกแบบ
– สามารถย่อ ขยาย ขนาดโดย Software เช่น ปั้นดินมาขนาดเล็กเพื่อง่ายในการปั้น แล้วเอาไปขยายสูงหลายเมตร ในทางกลับกับสแกนใหญ่ แล้วย่อมาเล็กขนาด 10 cm เป็นต้น วิธีการนี้ช่วยได้มากเนื่องการปั็นงานใหญ่มากยาก, การปั็นงานเล็กๆเลยก็ยาก สู้ปั้นในขนาดงานที่ง่าย และสแกนเป็นไฟล์ 3มิติ แล้วไปย่อหรือขยายต่อ
– เก็บของจริงเป็นไฟล์ ดิจิตรอน เป็นการเก็บงานให้คงอยู่ต่อไป (หลายพิพิธภัณฑ์ ใช้ 3D Scanner ในการจัดเก็บวัตถุโบราณเป็นไฟล์ 3มิติ กันแล้ว)

งานปั้นจริงจากดิน สแกนเพื่อเก็บเป็นงาน Digital
งานปั้นจริงจากดิน สแกนเพื่อเก็บเป็นงาน Digital
ไฟล์ที่ได้จากการสแกน สามารถไฟล์ไปแต่งต่อ เพิ่มเติม
ไฟล์ที่ได้จากการสแกน สามารถไฟล์ไปแต่งต่อ เพิ่มเติม

ช่างสิบหมู่_170303_0004 ช่างสิบหมู่_170303_0005 ายงาน...พาชมประติมากรรมประดับพระเมรุมาศในหลวง-ร.๙-สง่างามสมพระเกียรติ-14-640x360

Duplicate ขึ้นมาได้หลายชิ้น
Duplicate ขึ้นมาได้หลายชิ้น

Credit : ไทยรัฐ, ฺBangkok Post, Post Today, กรมศิลปากร, ศิลปินต่างๆที่มีส่วนร่วม หลายกลุ่มหลายคณะ, สื่อต่างๆที่ช่วยประชาสัมพันธ์  และที่สำคัญที่สุดประชาชนที่ร่วมแรงร้วมใจ

3D Printer
Flashforge Hunter
Flshforge Guider2
FullScale Max300, 450

3D Scanner
EinScan Pro
HP 3D Scanner/ David SLS3

 

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ และเครื่องสแกนสามมิติ จำนวนมากไปใช้ในการเรียนการสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษา

เครื่องพิมพ์สามมิติ:

FullScale Max350

Flashforge Finder

Flashforge Dreamer 

Flashforge Hunter

เครื่องสแกนสามมิติ:

Einscan SE

ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0001 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0004 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0047 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0009 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0005 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0012 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0010 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0011 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0013 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0019 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0030 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0033 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0037 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0039

 

การออกแบบรองเท้าส้นสูงด้วยเครื่องพิมพ์ 3D และเครื่องสแกน EinScan Pro

การออกแบบรองเท้าส้นสูงด้วยเครื่องพิมพ์ 3D และเครื่องสแกน EinScan Pro

การออกแบบรองเท้าส้นสูงด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ของนักศึกษาจีนจาก Academy of Fine Arts มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง กับรองเท้ายี่ห้อ 98HT ได้ร่วมกันออกแบบรองเท้าส้นสูงที่สามารถเปลี่ยนความสูงของส้นรองเท้าได้หลายระดับ ได้มีการออกแบบตัวอย่างชิ้นงานโดยการพิมพ์ 3D

 

1

 

นักศึกษาจีนได้พบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงที่จะต้องมีการแต่งตัว การเลือกใส่รองเท้า ในการใช้ชีวิตประจำวัน การส่วมใส่รองเท้าส้นสูงนั้นจะทำให้ผู้หญิงนั้นดูมีบุคลิกที่ดี ดูมีฐานะ น่าเชื่อถือ ในสายตาผู้คนที่พบเจอ แต่ข้อเสียนั้นก็มีเช่นกันเมื่อใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานๆ แล้วจะทำให้กล้ามเนื้อที่ขาเกิดอาการเกร็ง เป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดขา  และอาการอื่นๆ ตามมาด้วยเช่นกัน และคุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีรองเท้าส้นสูงมากกว่า 1 คู่ขึ้นไป เพราะต้องการความสูงของส้นรองเท้าที่แตกต่างกัน เพื่อเลือกใส่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

2

3

ดังนั้นนักศึกษาจีน และ 98HT ได้ช่วยกันเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูง ให้ได้รับความสะสวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อรองเท้าส้นสูงหลายๆ คู่ ความพยายามที่ทีมนักศึกษาได้ร่วมมือกับ 98HT ออกแบบรองเท้าส้นสูง ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของ ดร. Li Xiangqing มีแนวคิดหที่ทำให้ผู้สวมใส่รองเท้าส้นสูงสามารถเปลี่ยนความสูงของส้นรองเท้าได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรองเท้าใหม่

4

5

ในช่วงเริ่มแรกได้ทำการปั้น 3D  ด้วยโปรแกรมออกแบบ 3D ขึ้นมาเองซึ่งได้ทำให้เกิดความยุ่งยากมาก จึงได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องสแกน 3D ของ EinScan Pro เข้ามาช่วยขึ้นรูป 3D ในการออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบ และประหยัดเวลาในการขึ้นรูป 3D  แล้วทำการปรับแต่งชิ้นงานเพียงเล็กน้อยก่อนทำการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ในขั้นตอนการผลิต

6

ในปัจจุบันรองเท้าแบบเปลี่ยนส้นได้นั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา แล้วทาง 98HT ได้บอกอีกว่ามีแผนที่จะผลิตออกมาเป็นชุดแบบสำเร็จ ให้ทันสมัยตามแฟชั่นในปัจจุบัน และจะพัฒนารองเท้าสำหรับเด็กเพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารในการติดตามตำแหน่ง ของเด็กๆ เมื่อผู้ปกครองไม่ได้อยู่ด้วย จะได้ช่วยลดความกังวนผู้ปกครองได้ด้วย
7

ที่มา : http://www.3ders.org/

ลูกค้า: อินเตอร์ โปร พลาส

ลูกค้า: อินเตอร์ โปร พลาส

ขอขอบคุณ บริษัท อินเตอร์ โปร พลาส จำกัด

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider II และสแกนเนอร์สามมติ Einscan SE เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider II

3D Scanner: Einscan SE

อินเตอร์โปรพลาส_170927_0012 อินเตอร์โปรพลาส_170927_0011 อินเตอร์โปรพลาส_170927_0006อินเตอร์โปรพลาส_170927_0016 อินเตอร์โปรพลาส_170927_0001 อินเตอร์โปรพลาส_170927_0020

ลูกค้า: พี่สุขประเสริฐ

ขอขอบคุณ พี่สุขประเสริฐ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ และเครื่องสแกนสามมิติ ไปใช้ในการพัฒนาสินค้า

เครื่องพิมพ์สามมิติ: FullScale Guider 2

เครื่องสแกนสามมิติ: Einscan SE

ส่งงานเครื่องสแกน SE_170919_0005 ส่งงานเครื่องสแกน SE_170919_0001 ส่งงานเครื่องสแกน SE_170919_0002

ลูกค้า: บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท AES (Thailand) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2 เครื่องเพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ

3D Printer : Flashforge Guider II

3D Scanner: Einscan SE

ชัวเทค_170831_0006

เปรียบเทียบเครื่องสแกนเนอร์ EinScanPro – HP 3D Scanner Pro S3

เปรียบเทียบเครื่องสแกนเนอร์ EinScanPro – HP 3D Scanner Pro S3

EinPro VS HP v2หลายๆท่านสงสัยว่าจะเลือกซื้ออย่างไงดีระหว่างเครื่องสแกนเนอร์ EinScan-Pro/Pro+ และ HP 3D Scanner Pro S3 เนื่องจากราคาใกล้เคียงกัน ดูสเปคคร่าวๆแล้วเหมือนๆกันเลย อะไรเหมาะกับอะไรมากกว่า
(บทความนี้จะไม่ค่อยพูดถึง EinScan-SE และ SENSE ซึ่งอยู่ใน Sector ที่ถูกกว่า)

เกริ่นนำ
ก่อนอื่นต้องชี้แจงก่อนเลยว่า เครื่องทั้งสองใช้หลักการเดียวกันคือ Structured Light 3D Scanner คือใช้หลักการโปรเจคเตอร์ฉายแถบแสงไปยังชิ้นงาน แถบเล็กบ้างใหญ่บ้างลงบนวัตถุ ถ้าวัตถุวัตถุเรียบๆกล้องจะเป็นแถบแสงเป็นเส้นตรงๆ แต่หากวัตถุมีรูปร่าง กล้องจะได้แถบแสงสูงต่ำไม่เท่ากัน Software จะแปลง pattern ที่กล้องจับได้แล้วแปลงมันนออกมาเป็นไฟล์ 3มิติ จุดพิเศษมันอยู่อย่างนึงตรงที่นอกจาก ทั้งสองเครื่องจะมีหลักการทำงานเหมือนกัน EinScanPro จะมีลูกเล่นในการถือสแกนได้ด้วย เป็นการทำงานโดยการยิ่ง LED Flash ไปที่ชิ้นงาน

โครงสร้างของ EinScan-Pro/Pro+
ตัวเครื่องขนาดมือจับได้ ถือได้ มีสายต่อพ่วง 1เส้น เครื่องดู Solid ดีมีกล้องสองตัวในการจับภาพ และมีโปรเจคเตอร์ตรงกลางในการส่งแสง โดย EinScan-Pro มีขนาดการสแกนต่อ Shot อยู่ที่ 210×150mm และ 300×170mm สำหรับ EinScan-Pro+ ซึ่งทำให้ EinScanPro สแกนได้เร็วกว่าเนื่องจากจับผิวได้ใหม่กว่า
ข้อดีที่ทำเป็นกล่องสำเร็จ จับได้เลย คือไม่ต้องมาปรับอะไรมาก แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน คือ กล้องจะ Fix Focus ที่ระยะประมาณ 40cm จากชิ้นงานเท่านั้น ปรับทางยาวโฟกัสของกล้อง และ โปรเจคเตอร์ไม่ได้ (เค้า fix มาให้จากที่โรงงานแล้ว)
– เครื่องมีขนาดกระทัด แต่ปรับโฟกัสไม่ได้ ปรับมาให้จากโรงงานแล้ว
– ปุ่มควบคุม Software อยู่ที่ตัวเครื่อง เช่น ปุ่มเร่ิ่มสแกน ปุ่มปรับแสง
– แบบ standard มาตัวเครื่องเปล่าๆกับสาย ไม่มีขาตั้งกล้องมาด้วย
– มาพร้อม Calibration Board (ฺ Calibrate ครั้งแรก และ นานๆที Calibrate ที)

ข้อดีมากของ EinScanPro คือ มือถือจับสแกนได้
ข้อดีมากของ EinScanPro คือ มือถือจับสแกนได้

โครงสร้างของ HP 3D Scan Pro S3
เป็นลักษณะรางสไลด์ มีโปรเจคเตอร์และกล้องอยู่บนรางสไลด์อลูมิเนียม โดยสามารถปรับโฟกัสของโปรเจดเตอร์ได้ (ปรับให้เหมาะกับขนาดชิิ้นงาน หากชิ้นงานเล็กๆก็ปรับให้ทางยาวโฟกัสน้อย) และสามารถปรับโฟกัสและรูรับแสงของกล้องได้ (กล้องปรับได้ทั้งโฟกัสและรูรับแสง ปรับโฟกัส CloseUp สำหรับการสแกนชิ้นงานเล็ก หรือ ใหญ่ก็ได้) มี Calibrate Board มาให้สำหรับการสแกนสเกลขนาดต่างๆ 60/120/240/480mm เช่น หากสแกนชิ้นงานเล็กๆ ก็ใช้ที่ 60mm หากของขนาดกลางๆคือใช้ 120mm ข้อดีคือสามารถปรับโฟกัสและระยะการสแกนให้เหมาะกับงานได้ (แต่ต้องมีการ Calibrate ใหม่ทุกครั้ง หากมีการปรับโฟกัส)
– มาเป็นรางสไลด์ตัวกล้อง กับ Projector อิสระต่อกัน ปรับทางยาวโฟกัส ให้เหมาะกับงานได้
– Software ที่ให้มากับเครื่องดูดีดู Pro กว่า (ล็อค Software ที่ USB drive หากหายก็ซื้อใหม่ แพง)
– แผ่น Calibrate มีหลาย Scale เพื่อให้เหมาะกับขนาดชิ้นงาน ชิ้นงานเล็กไปที่สเกลเล็ก จะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่า
– เครื่อง Standard สแกนสีได้เลยไม่ต้องซื้อ Add On เพิ่ม
– Lock License ด้วย USB Dongle จะใช้ต้องเสียบ USB // อย่าทำ USB หาย
– มี Function ในการวิเคราะผิว และวัดระยะในตัวเลย

Calibrate Board มีหลาย Scale เพื่อเหมาะกับขนาดชิ้นงาน ตัวเล็กใช้ Scale เล็กเพื่องานที่ละเอียดขึ้น
Calibrate Board มีหลาย Scale เพื่อเหมาะกับขนาดชิ้นงาน ตัวเล็กใช้ Scale เล็กเพื่องานที่ละเอียดขึ้น

เปรียบความละเอียดในการสแกน HP 3D Scanner Pro S3 ชนะขาดลอย
หากเปรียบเทียบการสแกนในโหมดขาตั้งกล้อง สแกนเป็น Shot โดย Software ต่อภาพให้เอง HP 3D SCANNER ทำออกมาได้ดีกว่า เช่นสแกน 1 shot EinScanPro/Pro+ จะได้โพลีกอน ประมาณหลักแสน ในขณะที่ HP 3D Scanner Pro S3 จะได้โพลีกอนเป็นหลักแสนปลายๆถึงล้าน น่าจะเป็นที่กล้องของ EinScanPro/Pro+ มีความละเอียดอยู่ที่ 1.3MegaPixel ส่งของ HP นั้นอยู่ที่ 2.3MegaPixel การสแกนของ HP จึงออกมาได้สวยและเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าค่อนข้างมาก (จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อสแกนงานนูนต่ำ)
ส่วน Software การทำงานต่อภาพ 3D หรือ 3D Auto Alignment ซอฟแวร์ของทั้งสองค่ายทำออกมาได้ค่อนข้างดี โดยหากสแกนต่อๆกันโดยมีเนื้อ Mesh เดิมอยู่ประมาณ 40% จะต่อภาพได้เองไม่ค่อยจะผิดพลาดเท่าไหร่ หากแข่งกันในเรื่อง interface HP จะออกแบบ Software ออกมาได้ Professional กว่า/น่าใช้มากกว่า

เปรียบเทียบความละเอียดในการพิมพ์
เปรียบเทียบความละเอียดในการพิมพ์
ความละเอียดในการสแกน การเก็บผิว ทำออกมาได้ดีมากสำหรับ HP Pro S3
ความละเอียดในการสแกน การเก็บผิว ทำออกมาได้ดีมากสำหรับ HP Pro S3

เปรียบเทียบความหลากหลายในการสแกน EinScan Pro/Pro+ สแกนได้หลากหลายกว่า สแกนคนได้ ถือสแกนได้
ถึงเป็นจุดเด่นของ EinScanPro/Pro+ เลยก็ว่าได้ในโหมด Handheld Scan คือสามารถถึงสแกนคน หรือ ชิ้นงานใหญ่หน่อยได้เลยโดยลากสแกนไปเรื่อย ในโหมดนี้จะลดความละเอียดมาอยู่ที่ 300Micron (หากใช้ขาตั้งกล้องจะอยู่ที่ 50Micron) หากต้องการสแกนคน EinScanPro/Pro+ จะเหมาะกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสแกนคน ต้องแนะนำ Pro+ เลยครับเนื่องจากสแกนได้เร็วกว่า 7.6เท่า เมื่อเทียบกับ EinScanPro
อย่างไงก็ตามไม่ใช่ว่า HP 3D Scanner Pro S3 จะสแกนคนไม่ได้ ทำได้เช่นกัน เพียงแต่ว่าต้องทำให้วัตถุที่เราต้องการสแกนนิ่ง หากเป็นคนอาจจะต้องให้นอนราบกับพื้น หรือบล็อคคอ โดยลูกค้าส่วนมากที่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ จะสแกนเฉพาะส่วนเท่านั้น เช่นส่วนของใบหน้า HP ก็ยังถือว่าใช้งานได้

เปรียบเทียบขนาดที่สแกนได้ HP 3D Scanner สแกนของได้เล็กกว่า / EinScan Pro/Pro+ สแกนได้ใหญ่กว่า
จากที่กล่าวไว้ข้างต้น HP Scanner สามารถปรับโฟกัสกล้องและโปรเจคเตอร์ได้ ดังนั้นหากของที่มีขนาดเล็กหน่อยเช่น 5*5*5cm เราสามารถปรับทางยาวโฟกัส เอากล้องเข้าใกล้วัตถุได้มากกว่า จึงสามารถเก็บรายละเอียด วัตถุที่ชิ้นเล็กได้กว่า EinScanPro/Pro+ ที่ Fix ทางยาวโฟกัสไว้แล้วที่ประมาณ 40cm
ในการกลับกัน EinScanPro/Pro+ มีโหมด Handheld (ที่เครื่อง HP Scanner ไม่มี) ทำให้ Support ชิ้นงานใหญ่ได้มากกว่า ลากสแกนไปเรื่อยๆ // HP สแกนชิ้นงานใหญ่ๆได้เช่นกัน แต่จะต้องสแกนเป็น Shot ไปเรื่อยซึ่งใช้เวลานานกว่า

HP 3D Scanner Pro S3 เหมาะกับใคร
เหมาะกับผู้ที่ต้องการเก็บรายละเอียด ต้องการ Detail ในการสแกนเป็นหลัก สแกนแล้วกะเอาไปใช้เลยต้องการแต่งน้อยที่สุด เครื่องเก็บรายละเอียดได้ดีเนื่องจากกล้องที่จับภาพมีความละเอียดกว่า 2.3Mp ขณะที่ EinScanPro/Pro+ แค่ 1.3Mp
– คนทำงานศิลปะ งานปติมากรรม งานพระ งานเหรียญพระ
– งานนูนต่ำเพื่อการหดงาน (นูนต่ำต้องการสแกนที่ละเอียดกว่า) ปั้นนูนต่ำ 15 cm แล้วย่อให้เหลือ 3-5cm
– ลอยตัวเพื่อการขยายงาน สแกนรูปปั้นแบบ Master ขนาดเล็ก 50cm แล้วไปขยายกัดโฟม 3 เมตร
– งานเชิงการแพทย์สแกนกระดูก กายวิภาค – มี Function เชคระยะไฟล์สแกน และทำ Analysis

EinScan-Pro/Pro+ เหมาะกับใคร
เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งานครอบคลุมหลายๆอย่าง รับงานหลายอย่าง แม้ว่า Detail จะไม่ได้ดีที่สุด แต่ก็ถือว่าดีใช้งานได้ หากมีความสามารถในการแต่งไฟล์ 3มิติ เช่น ZBrush
– งานเชิง Reverse กลาง-ใหญ่ เนื่องจากทำงานร่วมกับ Marker ได้
– งานสแกนคน (แนะนำ Pro+)
– ผู้รับงาน สแกน ที่มีลูกค้าหลากหลาย สแกนหลายๆอย่าง

สรุป
EinScan-Pro/Pro+ เหมือนกล้องคอมแพค ที่อัดวีดีโอได้ ใช้งานได้หลากหลาย(ปรับโฟกัสเองไม่ได้ แต่มีโหมด Handheld) << ถ้าจะเอาใช้งานหลากหลาย หรือ สแกนคน ใช้ตัวนี้
HP 3D Scanner Pro S3 เหมือนกล้องแมนนัล ถ่ายภาพนิ่ง เก็บละเอียดที่เก็บได้ดีกว่ามาก แต่เหมือนอัด Video ไม่ได้ ( ใช้แบบ Handheld ไม่ได้) << ถ้าต้องการรายละเอียดสูง เก็บผิวและรายละเอียดได้ดีมากกว่า เหมาะกับสแกนวัตถุต้องตัวนี้ (ส่วนมากคนที่ใช้ จะเป็น พวกทำงานพระ งานปติมากรรม งาน Freeform งานกระดูก และทางการแพทย์ (วัถตุ)