ประติมากรรม 4.0 กับ เทคโนโลยี 3D Scanner/Printer ตอน1/2 เครื่องสแกน 3มิติ

ประติมากรรม 4.0 กับ เทคโนโลยี 3D Scanner/Printer ตอน1/2 เครื่องสแกน 3มิติ
ประติมากรรม 4.0 กับ เทคโนโลยี 3D Scanner/Printer ตอน1/2 เครื่องสแกน 3มิติ
ประติมากรรม 4.0 กับ เทคโนโลยี 3D Scanner/Printer ตอน2/2 เครื่องพิมพ์ 3มิติ

ตัวอย่างแสดงภาพรวมการย่องาน ประยุกต์ 3D Printer กับ 3D Scanner 1.ชิ้นงานจริงขนาด 80cm 2. พ่นสเปร์ยแป้งเพื่อให้ได้งานสแกนที่ดีขึ้น 3.ไฟล์ที่ได้จากการสแกน 4. เอาไฟล์ที่ได้มาพิมพ์ให้เล็กลง

ปัจจุบันมีการประยุกต์การใช้งาน 3D Scanner/Printer กับงานประติมากรรม จากแต่ก่อนการปั้นการแกะสลักสามารถสร้างชิ้นงานนั้นๆได้ชิ้นเดียวหรือแบบเดียว หากต้องการทำโมเดลเดียวกันแต่มีขนาดแต่กัน หรือ แม้กระทั้งการวางท่าทางที่แตกต่างกัน ก็ต้องปั้นงานชิ้นนั้นๆขึ้นมากใหม่ เสียเวลาในการสร้างเป็นอาทิตย์เป็นเดือน 3D Scanner เข้ามาช่วยในจุดนี้ (สแกนสามมิติเหมือนการถ่ายรูป เพียงจะเป็นจากการถ่ายรูป 2มิติ มาเป็นการเก็บโมเดล 3มิติ มีขนาด กxยxส มีความลึกและมิติ) เหมือนกับการถ่ายรูปเราสามารถนำไฟล์ที่ได้มาแต่ง รีทัช ตัดต่อ (ใน 2D เราใช้ Software พวก Photoshop, Lightroom) ส่วนในงานสามมิติ เราทำต่อได้หลายอย่างเช่นกัน เช่น ปรับขนาดใหญ่-เล็ก, เพิ่มตัวอักษร, เพิ่มลายและ texture, ตัดต่อ, ดัดท่าทาง (ใน 3D เราใช้ Zbrush) ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานลง ได้ขนาดและสเกลที่ถูกต้องไม่ผิดส่วน งานที่ได้มีคุณภาพและสมจริงมากขึ้น

สแกนแล้วพิมพ์ องค์ใหญ่สุดเป็นแบบจากการปั้นมือ ชิ้นสีขาวเป็นการพิมพ์จากเครื่องระบบเส้น (FDM/FFF) องค์เล็กเป็นการพิมพ์จากระบบเรซิ่น (DLP/SLA)

ที่สำคัญที่สุดสามารถนำไฟล์ 3มิติ ที่ได้ไปพิมพ์ต้องด้วยเครื่องพิมพ์ 3มิติ หรือเครื่อง CNC ได้ ยกตัวอย่าง การสร้างโมเดลจ่าแซม ฮีโร่ถ้ำหลวง เกิดการจากปั้นโมเดลขนาดเล็กก่อน จากนั้นจึงใช้ 3D Scanner เก็บเป็นไฟล์ 3มิติ แล้วไปพิมพ์ต่อให้มีขนาดใหญ่ขี้นกว่าเดิมมาก จากแต่ก่อนต้องปั้นตัวเล็ก แล้วต้องไปปั้นตัวใหญ่อ้างอิงตาม Scale / Proportion (ซึ่งยากมากจากตรง ด้วย Human Error) ซึ่งหากใช้ 3D Scanner/ 3D Printer จะประหยัดเวลาไปมากจากหลายเดือนเป็นเพียงหลายอาทิตย์ ได้คุณภาพงานที่ดีขี้น ประหยัดทั้งเวลาและเงิน

หมายเหตุ
1. Video ใช้เครื่องสแกน EinScan Pro
2. การได้มาซึ่งไฟล์ 3มิติ ไม่จำเป็นต้องมาจาก 3D Scanner เท่านั้น เราสามารถสร้างขึ้นมาทั้งหมดเองได้เลยจาก Software เช่น ZBrush, Maya, Blender
3. อันนี้สำคัญที่สุด ผู้เขียนไม่แนะนำให้ไปเอางานของคนอื่นมาลอกแบบโดยการละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อดีของการประยุกต์ 3D Scanner กับศิลปะกรรม ประติมากรรม 4.0
1. แปลงงานปั้น วัตถุ เป็นรูปแบบ Digital
2. สามารถนำไฟล์ที่ได้ดังกล่าวไป Process ต่อ เช่น แต่งให้คมขึ้น, เพิ่มตัวอักษร, ปรับขนาด, ตัดต่อ
3. สามารถนำไฟล์ไปสร้างสำเนา โดยใช้ 3D Printer / CNC
4. จัดเก็บชิ้นงานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในรูปแบบ Digital (จะเห็นได้จากพิพิธภัณฑ์ในหลายๆ ประเทศ มีการจัดแสดงชิ้นงานทาง Website หรือ ในรูปแบบ Digital รวมถึง VR แล้ว)

ตัวอย่างการสแกน 3มิติ รูปปั้นที่มีความซับซ้อน

แปลงงานเป็น Digital
ปัจจุบันเราสามารถสร้างโมเดลได้เลยใน software แต่หลายๆแห่งยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนยังไม่ทัน การใช้สแกนเนอร์ 3มิติ เป็นการช่วยในส่วนนั้น เอาโมเดลมาตั้งและสแกนได้เลย ไฟล์ที่ได้นั้นจะเป็นไฟล์ STL, OBJ, PLY ซึ่งสามารถไปทำงานต่ออื่นๆได้ เช่น เอาไปพิมพ์ด้วยเครื่อง 3D Printer หรือ สแกนงานเพื่อไปใช้ทำงาน อะนิเมชั่น, เกมส์, VR เป็นต้น เนื่องจากเครื่อง 3D Scanner ในปัจจุบันราคาไม่แพงเชื่อว่าหลายคนสามารถซื้อได้
ตัวอย่าง 3D Scan จ่าแซม ฮีโร่ ถ้ำหลวง

นำไฟล์ไปปรับแต่งได้
ไฟล์ที่ได้นั้น จะมีอัตราส่วนเหมือนของจริงจะผิดพลาดกันเล็กน้อยตามแต่ Spec ของเครื่อง ไฟล์ดังกล่าวสามารถนำไป
– แต่งไฟล์ให้คมขึ้น เช่น ต้นฉบับหน้าไม่คมสามารถไปแต่งใน Software ให้คมขึ้น มีรายละเอียด Detail มากขึ้น
– ย่อ ขยาย ขนาด สามารถตั้งค่าไปได้ง่ายๆเลยใน Software นอกจากนี้ยังสามารถปรับให้ชิ้นงานให้กลวง เจาะรู เป็นต้น
– เพิ่มตัวอักษร และ เพิ่มลาย Texture สามารถเพิ่มตั้งอักษรลงบนชิ้นงานได้เลย หรือ เช่นไฟล์เป็นรูปงู สามารถเพิ่ม texture สร้างให้เกรดงูดูสมจริงมากขึ้นได้
– สามารถตัด ต่องานได้ได้ เช่น เพิ่มเครื่องประดับลงไปในโมเดล เพิ่มจำนวนแขนขึ้นมา / หรือ สามารถตัดชิ้นงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อง่ายในการผลิต
– สามารถนำโมเดลมาดัดท่าทางได้

ตัวอย่างการพิมพ์ชิ้นงาน หลายๆขนาด จากไฟล์เดียว

นำไฟล์ไปใช้พิมพ์ 3D Printer / CNC
อันนี้น่าจะเป็นจุดประสงค์ต้นๆของการใช้เครื่อง 3D Scanner คือการนำไฟล์ที่ได้มาพิมพ์ต่อไม่ว่าจากเครื่อง
SLA 3D Printer ไว้พิมพ์งานเล็กๆ 1-15cm   ระบบนี้จะละเอียดที่สุดงานดีสุด (Industrial SLA ที่พิมพ์ได้ขนาดใหญ่ๆ ถึง 100cm สามารถดูได้ที่นี่)
FDM 3D printer ไว้พิมพ์งานขนาดกลางๆ 10-40cm
– CNC ไว้แกะงานขนาดใหญ่-ใหญ่มาก 100cm ขึ้นไป
ตัวอย่าง พระเมรุมาศ กับเครื่อง 3D Scanner 3D Printer

จัดเก็บรักษาชิ้นงานได้
พิพิธภัณฑ์หลายๆที่ในปัจจุบันมีการใช้ 3D Scanner ในการสแกนชิ้นงานที่จัดแสดง โดยนำไฟล์ที่ได้เก็บในรูปแบบ Digital ทั้งยังนำไฟล์ดังกล่าวไปแสดงใน Web หรือผ่านกล้อง VR (เคยไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ญี่ปุ่น เอารูปปั้นนดินโบราณ มาสแกนในรูปแบบ Digital มาโชว์ในเด็กผ่าน interactive เด็กๆชอบกันมาก)

ตัวอย่างเครื่อง 3D Scanner
มีหลากหลายรุ่น ยกตัวอย่างรุ่นที่นิยมมาสองรุ่นครับ

ข้อดีมากของ EinScanPro คือ มือถือจับสแกนได้

EinScan Pro/Pro+ เป็นเครื่อง สแกนเนอร์แบบมือถือจับได้ สามารถสแกนผ่านขาตั้งกล้องได้ด้วย ใช้งานครอบคลุมได้หลากหลาย


HP 3D Scanner Pro S3 เป็นเครื่องสแกนเนอร์ใช้บนขาตั้งกล้องได้อย่างเดียว และ หากพูดถึงคุณภาพแล้วแล้วดีกว่า EinScan Pro ขาดแต่มือถือจับสแกนไม่ได้

ข้อมูลเพิ่มเติ่มอื่นๆ

รูปภาพเพิ่มเติม การสแกน
สแกนคน จะเป็นว่ารอยยับของผ้า ซึ่งทำให้สมจริงยาก

HP เปิดตัว FitStation แท่นวัดเท้าสำหรับการพิมพ์รองเท้าเฉพาะบุคคล

HP เปิดตัว FitStation แท่นวัดเท้าสำหรับการพิมพ์รองเท้าเฉพาะบุคคล

ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยี Hewlett-Packard ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัว FitStation เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่จะตอบโจทย์ของการพิมพ์สามมิติในตลาดค้าปลีกซึ่งอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการนี้ได้เลย มันจะทำหน้าที่สแกนเท้า วิเคราะห์ท่าเดิน พร้อมทั้งมีเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก เพื่อให้การผลิตรองเท้าที่เหมาะกับเท้าแต่ละข้าง ของแต่ละบุคคลได้อย่างพอดี

download

Louis Kim หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เชิงลึกกล่าวว่า “FitStation เป็นการปฏิวัติวงการรองเท้าอย่างแท้จริง มันจะเปลี่ยนวิถีการซื้อสินค้าประเภทรองเท้าอย่างสิ้นเชิง” “เราเปิดประสบการณ์การช็อปปิ้งรองเท้า มีการนำเอาการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับรูปร่างเท้าของแต่ละบุคคลมาเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์รองเท้าของคุณอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เรากำลังผสานความสามารถของเครื่องสแกนสามมิติ และเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อที่จะดึงเอาภาพเสมือนจริงให้กลายมาเป็นของใช้ในชีวิตจริง และเรากำลังทำงานร่วมกันกับหุ้นส่วนที่เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า เพื่อพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้”

logo6

ระบบ FitStation เป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีประเภทนี้ เครื่องเดียวในตลาด มันเป็นเครื่องที่เชื่อมต่อผู้ผลิตรองเท้าเข้ากับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์รองเท้า แผ่นรองรองเท้า และอื่นๆ ที่มีขนาด รูปร่างเหมาะสมกับสรีระของลูกค้าแต่ละคน เครื่องนี้ยังนำข้อมูลสามมิติของเท้าคุณรวมไปถึงแรงกด ลักษณะการลงน้ำหนักเท้า ไปวิเคราะห์ถึงการก้าวเท้า ทั้งหมดนั้นจะถูกรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของแต่ละคน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในหลายลักษณะ

จะมีร้านจำหน่ายรองเท้า Superfeet บางสาขาที่ถูกเลือกไว้จำนวนหนึ่งได้เครื่อง FitStation ไปทดลองให้บริการ และในด้านผู้ผลิต โรงงานในประเทศเยอรมันชื่อ Steitz Secura ซึ่งผลิตรองเท้านิรภัย และรองเท้าเพื่อสุขภาพ

“เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่  Superfeet ตั้งมาตรฐานการบริการรองเท้าที่เข้ารูปพอดี แต่เราไม่เคยทำได้สำเร็จจนกระทั่งวันนี้ที่เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติได้เข้ามาช่วย เป้าหมายใหม่ของเราคือการสร้างสรรค์รองเท้าที่เข้ารูปพอดีกับเท้าที่สุดในโลก” นาย Eric Hayes หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Superfeet กล่าวไว้

2-7

เมื่อลูกค้าต้องการรองเท้า หรือแผ่นเสริมรองเท้าจากร้าน Superfeet เครื่อง FitStation ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วส่งไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์สามมิติของ HP ซึ่งเป็นระบบ MultiJet Fusion จากนั้นแผ่นเสริมรองเท้านั้นก็จะถูกนำไปประกอบเข้ากับรองเท้าเพื่อทดสอบความพอดี อีกทางเลือกหนึ่งหากลูกค้าต้องการรองเท้าทั้งคู่ ก็สามารถส่งข้อมูลนั้นไปยังโรงงานผู้ผลิตรองเท้าที่ Steitz Secura ซึ่งจะผลิตในส่วนของพื้นรองเท้าด้านในด้วยโพลียูรีเทน ที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันในแต่ละจุด ขึ้นกับข้อมูลเท้าของแต่ละคน

2017090804212584

ในขณะที่ลูกค้ามีโอกาสได้สวมใส่รองเท้าที่ดีขึ้น มีความสบาย ปลอดภัย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และมีความสวยงามตามความต้องการของแต่ละคน เครื่อง FitStation ก็ยังมีประโยชน์มหาศาลกับร้านขายปลีกอีกด้วย มันช่วยให้ร้านลดค่าใช้จ่ายในด้านของวัสดุ เวลาในการผลิตได้อย่างมาก และยังลดการคืนสินค้าลงจนมันจะกลายเป็นเรื่องของอดีตไปเลย สิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ เป็นความก้าวหน้าในการผลิตสินค้าเฉพาะบุคคลที่ให้โอกาส Superfeet และ Steitz Secura เป็นผู้นำในการแข่งกันในตลาดนี้เลยทีเดียว

ที่มา http://www.3ders.org