ขอขอบคุณ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

3D Printer : Flashforge Creator Pro

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

เทคนิคทุ่งสง_170906_0001 เทคนิคทุ่งสง_170906_0003

Tagged with →  
Share →