ขอขอบคุณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานประกอบรถยนต์เกตเวย์)

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท

3D Printer :  Flashforge Creator Pro

โตโยต้า

Tagged with →  
Share →