fbpx

“Intra Oral Scanner – 3D Scanner” พัฒนาด้านทันตกรรม

“Intra Oral Scanner – 3D Scanner” พัฒนาด้านทันตกรรม

 

ในปัจจุบันการทันตกรรมต่างๆเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น และมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีเยอะแยะมากมาย เทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากจะช่วยในการทำงานสะดวก สร้างความแม่นยำ ประหยัดเวลา ยังสร้างความทันสมัยให้กระบวนการอีกด้วย วันนี้ Print3dd ขอนำเสนอตัว Intra Oral Scanner เป็นเครื่องสแกนเนอร์ในช่องปากสำหรับทันตแพทย์ ใช้ในการทำฟันแบบดิจิทรอน Digital Dentistry รองรับการสแกนสี ต่อภาพอัตโนมัติ มีไฟสถานะแสดงการสแกน หัวสแกนสามารถหมุนปรับตำแหน่งได้ เมื่อไม่นานมานี้ Print3dd จับมือกับLabs Prodent ได้จัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องสแกนเนอร์ Intra Oral Scanner กับผู้ช่วยแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทดลองใช้เครื่องสแกนเนอร์ เพื่อนำไปใช้งานจริงกับคนไข้

 

 

บรรยากาศตอนเช้าที่ Labs Prodent มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประมาณ 15-20ท่าน

หลังจากฝึกอบรมเรียบร้อยทางบุคลากรและผู้ช่วยแพทย์มีความเข้าใจการใช้งานมากขึ้น และคิดว่าเครื่องIntra Oral Scanner จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านทันตกรรม ให้ดียิ่งๆขึ้นไป