3D Services

บริการครบวงจร พิมพ์ สแกน สร้างไฟล์ 3มิติ
3D Printing / 3D Scanning / 3D Modeling Services

บริการ 3D Printing
สามารถส่งไฟล์มาให้เราตีราคาได้ services@print3dd.com

บริการ 3D Scanning
สามารถภาพถ่ายชิ้นงานที่ต้องการสแกนมาให้เราตีราคาได้ services@print3dd.com

บริการ เขียนแบบ 3D Modeling
สามารถส่งรูปร่างสองมิติมาให้เราตีราคาได้ services@print3dd.com

แนะนำ
ท่านสามารถส่งไฟล์ 3มิิติมาทาง email ได้แต่โดยมากหากไฟล์เกิน 10MB แนะนำให้ลูกค้า
– upload File ไปไว้ใน DropBox, GoogleDrive, OneDrive แล้วส่ง Link ให้เรา
– ไฟล์สามมิติที่สามารถส่งให้เราได้ คือ STL, OBJ, 3MF, STP, STEP