fbpx

Architect Expo 2019 (สถาปนิก 62) ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3

Architect Expo 2019 (สถาปนิก 62) ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3

     

 

       สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือพันธมิตรใหม่ “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด”จัดงานสถาปนิก’62 ภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ดี: Living Green” ดันสถาปนิกชุมชนและเมืองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมั่นใจได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายไทยและอาเซียนไม่ต ่ากว่า 5 แสนราย ขยายพื้นที่เพิ่ม 50% รองรับสินค้าทั่วโลก 850 แบรนด์ดังเข้าร่วมแสดงในงาน

       การจัดงานสถาปนิก’62 น้ัน มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้งานนี้เป็นเวทีสู่อาเซียน รวมถึงการส่งออกสินค้าไทย และ made in Asean ซึ่งงานสถาปนิกในอนาคตจะเป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญในแวดวงวัสดุก่อสร้าง เพื่อสถาปัตยกรรม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นใหเ้กิดการซื้อขายและทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สำคัญที่สุดคือการที่ประชาสัมพันธ์ความเป็นตัวตนการเป็นสถาปนิกและการเป็นสถาปนิกมีประโยชน์อย่างไรกับสังคม ซี่งเป็นหัวใจสำคัญของสมาคมวิชาชีพ หรือการเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่รัฐในหลายๆ เรื่องที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของสมาคมที่จะเข้าไปมีบทบาทเพื่อสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ โดยทาง Print3dd ก็ได้เข้าไปร่วมงานด้วยซึ่งจะอยู่ที่ Booth E706 งานจะจัดขึ้นวันที่ 30 เม.ย – 5 พ.ค. 2562 งานเริ่มเวลา 10.00-20.00 น. แล้วมาพบกันนะครับ!!