fbpx

ลูกค้า: กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดไป 5 เครื่อง Adventurer3 เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน❤️

ลูกค้า: กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดไป 5 เครื่อง Adventurer3 เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน❤️

ต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รางวัลเชิดชูเกียรติมากมายสมคำร่ำลือ เข้ามาสู่ห้องที่กำลังเตรียมการเป็น Fablab เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนรู้วิศวกรรมและสื่อการเรียนการสอนต่างๆทางบริษัทของเราได้นำตัวอย่างมากมายที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์3มิติ มีหลากหลายให้เห็นว่าสามารถนำไปใช้กับงานวิชาการอะไรได้บ้าง อย่างเช่น วิทยาศาสตร์หรือทางวิศวกรรมเบื้องต้นได้

ได้ทดลองจับชิ้นงานจริง
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สามารถนำไปปรับมใช้กับการศึกษาได้

สอนการติดตั้งเครื่องและส่วนประกอบต่างๆของเครื่องพิมพ์

ให้นักเรียนได้ลองติดตั้งและเรียนรู้ด้วยตัวเองหลังจากากรสอนโดยทางโรงเรีรยนได้จัดซื้อ Adventurer3 ไป 5 เครื่องเพื่อให้เพียพอต่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนจำนวนมากได้

สอนการใช้โปรแกรม Flashprint ในการเตรียมพิมพ์อย่างละเอียด