fbpx

Digital Reality

เรียนรู้เพิ่มเติม Dfine – Digital Reality เก็บความจริง สู่โลกเสมือนดิจิตรอน

Dfine Digital Reality ทำธุรกิจเก็บโลกความจริง สู่โลกเสมือนดิจิตรอน แบ่งเป็น 5 หมวดสำคัญคือ

  • Model เก็บโมเดลคน, สิ่งของ และ วัตถุ ในรูปแบบไฟล์ 3มิติ
  • Indoor ถ่ายเก็บโครงสร้างภายในบ้าน สถานที่ท่องเที่ยว แบบ3มิติ สามารถเยี่ยมชมสถานที่ online ได้
  • Outdoor จัดเก็บ/ถ่ายภาพทางอากาศ สถานที่ต่างๆด้วยเครื่องบิน, ดาวเทียม หรือ Drone แปลงเป็น Point Cloud สามารถนำไปเชิง การท่องเที่ยว, อนุรักษ์ และ ออกแบบวิศวกรรม
  • Motion Capture ถ่ายทอดท่าทางการเคลื่อนที่ของร่างกายไปสู่รูปแบบ Digital เพื่อใช้ในการวิจัย, สร้างภาพยนต์ เกมส์ ได้สมจริงมากขึ้น
  • Real Color 3D Print นำไฟล์ดิจิตรอนที่ได้ มาพิมพ์ออกมาแบบสีสมจริง

Dfine – Digital Reality แปลงของจริง สู่โลกดิจิตรอน