fbpx

การสร้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์โดยการสร้างชิ้นส่วนจากการพิมพ์ 3D

การสร้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์โดยการสร้างชิ้นส่วนจากการพิมพ์ 3D

         คุณ Choitek ได้ออกแบบและสร้างเจ้าหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ที่ชื่อว่า ASPIR ได้ทำการออกแบบมาการการพิมพ์ 3D เป็นชิ้นส่วนในการประกอบมากกว่า 90 ชิ้น โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ $2,500 หรือ 82,800 บาท เป้าหมายของคุณ CHoitek ในการสร้างหุ่นยนต์ ASPIR เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในเรียนรู้ในเรื่องของระบบการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเอง โดยหุ่นยนต์ตัวนี้จะเป็นที่รวมความรู้ในด้านการพิมพ์ 3 มิติ, ด้านอิเล็กทรอนิกส์, ด้านการเขียนโปรแกรม, ด้านการก่อสร้าง และด้านความคิดสร้างสรรค์ จะทำให้เด็กนักเรียนมีประสบการณ์การที่ได้จาการลงมือทำงานจริง เห็นปัญหาจากงานจริงรวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหางานนั้นๆ ได้
1

 

2

 

3

 

        โดยรายละเอียดของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ ASPIR เมื่อยืนขึ้นจะสูงถึง 43. ฟุต โดยในส่วนประกอบของหุ่นยนต์จะประกอบไปด้วย ชิ้นส่วนที่สร้างจาการพิมพ์ 3D วงจรอิเล็อกทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ เวลาในการพิมพ์ 3D เจ้าหุ่นยนต์ ASPIR ใช้เวลาประมาณ 300 ชั่วโมง ใช้ปริมาณพลาสติกเส้น 5 กิโลกรัม (ไม่รวมชิ้นงานที่พิมพ์เสีย) แต่ละชิ้นส่วนของชิ้นงานหุ่นยนต์ต้องการพื้นที่ให้การพิมพ์ 3D อยู่ที่ขนาด 250x250x250 มิลลิเมตร (ขนาดฐานเครื่องพิมพ์ 3D) ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ของทางเราจะแนะนำเป็นรุ่น FlashForge Guider 2 ในส่วนหัวของหุ่นยนต์ ASPIR เป็นชิ้นส่วนที่ต้องมีความแม่นยำเพราะต้องประกอบเข้ากับสมาร์ทโฟน ขนาด 5.5 นิ้ว ระบบ Android หรือ iPhone ใช้เป็นส่วนหน้าของเจ้าหุ่นยนต์ ASPIR

5

6

7

8

        ตอนนี้ได้ทำการปรับปรุงในเรื่องของระบบภายในหุ่นยนต์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทั้งการแสดงสีหน้า อารมณ์ การขับแขน การขยับขา เป็นต้น เพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้ต้นแบบหุ่นยนต์สำหรับการศึกษาของนักเรียน

ที่มา : http://www.3ders.org/