fbpx

Einscan-SE/SP มีการอัพเดท Software ใหม่ให้เหมือน Einscan Pro 2X Series

Einscan-SE/SP มีการอัพเดท Software ใหม่ให้เหมือน Einscan Pro 2X Series

มีข่าวดีมาแจ้งทางผู้ใช้งานเครื่องสแกนเนอร์รุ่นกลางอย่าง Einscan-SE และ SPมาอัพเดทให้ทราบกัน เพราะว่าทาง Shining 3d มีการปรับหน้าตาของโปรแกรมใหม่ให้เหมือนเครื่อง Einscan Pro series หรือ Pro 2X series ซึ่งโปรแกรมทีการอัพเดทมานั้นจะเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานให้มีมากยิ่งขึ้นทำให้ง่ายต่อการทำงานด้วย เช่น

  •  Data List & Alignment : แบ่งการสแกนงานออกให้แต่ละครั้งที่สแกน สามารถแก้ไขเองได้ว่าต้องการ Data ไหนของการสแกนบางทีอาจจะเกิดจากการ alignment ที่เพี้ยนแล้วต้องการจะลบ ถ้าเป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่าจะไม่สามารถทำขั้นตอนนี้ได้
  •  Post Processing Module : ทำหน้าต่างของการปรับแต่งชิ้นงานใหม่ ดูน่าใช่งานมากยิ่งขึ้น
  •  Basic Measurement Function : เป็นฟังก์ชั่นที่ถือว่าช่วยให้ผู้ใช้งานที่ต้องการให้แกน xyz ของงานสแกนไม่เพี้ยน เพื่อนำไปใช้งานต่อในโปรแกรม CAD 3d โดยฟังก์ชั่นนี้จะสามารถสามารถ Plane, Point และ Line เพื่อใช้ในการปรับแกน xyz ใหม่ และยังสามารถวัดขนาดของชิ้นงานได้จากจุด a ไป b และปริมาตรของชิ้นงานได้ด้วย
  •  Multiple Languages : รองรับการใช้งานแบบหลายภาษามากยิ่งขึ้น
  •  Coordinate Alignment : การเชื่อมผิวงานที่ดีมากยิ่งขึ้น แม่นยำมากขึ้น

ลองโหลดมาอัพเดทให้เครื่องสแกน Einscan-SE มีฟังก์ชั่นที่น่าใช้งานมากยิ่งขึ่นได้ที่ : https://www.einscan.com/support/download/

หน้าต่างโทนสีใหม่เเหมือนกับ Einscan Pro
คำสั่งการ calibration แบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนหน้าตาการใช้งานให้ดูง่ายขึ้น
หน้าต่างการ New projects ใหม่
หน้าต่างการสแกนแบบเดียวกับ Einscan Pro และมีการ align แบบ Turntable/Features
หน้าต่าง Data list แสดงข้อมูลการสแกนทั้งหมด พร้อมสร้าง Group ได้
หน้าต่าง Data list แสดงข้อมูลการสแกนทั้งหมด พร้อมสร้าง Group ได้
หน้าต่างการ Post processing ที่แก้ไขผิวงานได้ ลดขนาดไฟล์งาน
หน้าต่างการสร้าง Plane, Line และ Point

การใช้งาน Measurement : https://www.print3dd.com/origin-exscan-pro-v-3-3-0-2-reverse-engineering/

การวัดปริมาตรทั้งหมดของชชิ้นงานที่สแกน
การวัดระยะจากจุด A ไป B
แสดง Line, Plane และ Point ที่ได้สร้างไว้ทั้งหมด ลบออกได้ถ้าไม่ต้องการ
หน้าต่างการขยับแกน xyz (Origin) เองแบบเลือกขยับตามแกน และหมุนรอบแกนที่ต้องการ
หน้าต่างการตั้งค่าแกน xyz (Origin) ตาม Plane, Point และ Line ที่ได้สร้างขึ้น.