fbpx

FlashPrint 4.6.1 อัพเดทใหม่ เพิ่มฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้งาน Adventurer3 series

FlashPrint 4.6.1 อัพเดทใหม่ เพิ่มฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้งาน Adventurer3 series
Update Logs for FlashPrint-4.6.1🏆
มีอะไรอัพเดทมาเพิ่มใหม่นั้นมาดูกัน ดาวน์โหลดที่นี่!! 

 

Check การอัพเดท Software FlashPrint

 

1.เพิ่มความอุณหภูมิของ Extruder สำหรับเครื่อง Adventurer 3 series สูงสุดจาก 240 เป็น 265 องศา

 

เพิ่มค่าอุณหภูมิสูงสุด Extruder ของ Adventurer 3 series

 

2.เพิ่มค่าพารามิเตอร์สำหรับการพิมพ์ Filament ชนิด PC และ PETG สำหรับเครื่อง Adventurer 3 series

 

ค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นการพิมพ์ filament PC

 

ค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นการพิมพ์ filament PETG

 

3.เพิ่มประสิทธิภาพในการ Slice ตัวชิ้นงาน และแก้ไขปัญหาเนื้อพลาสติกขาดหายในระหว่างการพิมพ์ “Path-missing issues on models”
อัพเดทการ Slice ไฟล์งานก่อนสั่งพิมพ์

 

4.เพิ่มประสิทธิภาพของฟังก์ชั่นอื่น และแก้ไขข้อบกพร่องได้รับการ Feedback จากทางผู้ใช้งาน

 

 

**ถ้าผู้ใช้งานท่านใดมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานลองติดตามหรือสอบถามได้ทางเพจ Flashforge Official User Group