fbpx

ลูกค้า : ม.เกษตร บางเขน วิศวะเครื่องกล FullScale Max660

ลูกค้า : ม.เกษตร บางเขน วิศวะเครื่องกล FullScale  Max660

การลงทุนเพื่อการศึกษาสำคัญไฉน….คณะวิศวะเครื่องกล ม.เกษตรศาสตร์ ได้ลงทุนสั่งซื้อคเรื่องพิมพ์3มิติ Max 660 ที่ได้ขนาดการพิมพ์ 600 x 600 x 600 mm. ในการใช้ทำงานวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ดี ใช้ในการขึ้นต้นแบบ3มิติ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนและการทำงานวิจัยต่อไป

บริการเรียกรถมาขนตั้งแต่หน้าออฟฟิศ กันเลยทีเดียว

ฝนตกก็ไม่หวั่นรถติดแค่ไหนก็ไม่กลัวพร้อมส่งถึงที่

สนใจเครื่องพิมพ์ Full Scale Series

ให้บีิการขนส่งถึงที่แม้จะอยู่ชั้น5^^

ติดตั้งพร้อมเดินสายไฟเรียบร้อย

สอนวิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์และโปรแกรมการพิมพ์อย่างละเอียด ทดลองพิมพ์เผื่อเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันที