fbpx

ช้อปดีมีคืนไปกับ Print3DD ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท

ช้อปดีมีคืนไปกับ Print3DD ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท

ยาวไป ยาวปายยย!!! สองมือล้วงกระเป๋า สองเท้าก้าวเข้ามา
👉สรุปมาตรการ ” ชอปดีมีคืน “👈
รัฐบาลประกาศโครงการกระตุ้นเษฐกิจ โดยหลังวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นี้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้า-บริการที่รัฐกำหนด ซึ่งนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30,000 บาทต่อคน!!!
🗣 แล้วโครงการมีรายละเอียดอะไรบ้าง สินค้าของเราเข้าข่ายหรือไป มา!! เราจะเล่าให้ฟัง

🎯รายละเอียดโครงการ🎯
📌ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้า-บริการเท่าที่ได้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 30,000 บาท
📌สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563
⏰ระยะเวลาโครงการ: 23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
📌ต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูป
📌หากใช้สิทธิ์ในโครงการนี้แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ของอีก 2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ นั่นคือ 1) โครงการคนละครึ่ง และ 2) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
🔌สินค้า/บริการที่ร่วมโครงการ🔌
สินค้า-บริการทั่วไป / สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
สินค้าOTOP
หนังสือ
❤️ผลิตภัณฑ์ของเราที่เหมาะกับโครงการนี้❤️
ซื้อ2รุ่นนี้เหมือนได้ของฟรี

🚫สินค้า/บริการที่ไม่ร่วมโครงการ🚫
❌สุรา เบียร์ และไวน์
❌บุหรี่ ยาสูบ
❌น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
❌รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
❌หนังสือพิมพ์ & นิตยสาร
❌บริการหนังสือพิมพ์ & นิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
❌บริการจัดนำเที่ยว
❌ที่พักในโรงแรม