PolyCast 1000g 1.75mm สำหรับงานหล่อโลหะ

2,900.00 ฿

เส้นพลาสติก สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ เป็นโพลิเมอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เผาไหม้ได้ดี เหมาะสำหรับงาน Metal Casting
ใช้งานง่ายเหมือน การเหมือนการพิมพ์ PLA (Setting แบบ PLA)

ลักษณะ : คล้าย PLA ที่ Print3Dd มาลองสีขาว เวลาพิมพ์ออกมาจะดู โปร่งแสง ดูนิ่มๆกว่าเส้น PLA

Parameter :
Temperature : 210-230c
Build Plate Temp : 50c หรือ ไม่ต้องเปิดก็ได้
Printing Speed : 40-60 mm/s
ข้อแนะนำ : เวลาพิมพ์ความพิมพ์ที่กลวงที่สุด อาจจะ Set infill ที่ 10% หรือ ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน เนื่องจากเมื่อเผาไหม้จะเหลือเขม่าน้อย

Categories: , Tags: ,

Description

ขัั้นตอนการทำงาน

 1. ออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ
 2. สั่งพิมพ์
  75013
  พิมพ์งาน โดยเครื่องพิมพ์สามมิติ ออกมาเป็นชิ้นงาน การ Setting คล้าย PLA
 3. เตรียมชิ้นงานให้พร้อม (ขัดแต่ง แกะ support)
  งานที่พิมพ์ออกมา ดูโปร่งๆ ตั้งใจตั้งให้มี infill น้อยที่สุด สั่งเกตุจะดูออกโปร่งแสง
  งานที่พิมพ์ออกมา ดูโปร่งๆ ตั้งใจตั้งให้มี infill น้อยที่สุด
  สังเกตจะดูออกโปร่งแสง
  ทำชิ้นงานให้สะอาด เตรียมพร้อมไปหล่อ
  ทำชิ้นงานให้สะอาด เตรียมพร้อมไปหล่อ
 4. เอาไปติดต้นเทียน
  เอาไปติดต้นเทียน
  เอาไปติดต้นเทียน
 5. นำไปชุบเซรามิค
  เข้า Process ชุบเซรามิค เครื่อง Wax และ ชิ้นงาน PolyCast
  เข้า Process ชุบเซรามิค เครื่อง Wax และ ชิ้นงาน PolyCast
 6. เอาไปเข้าเตาอบ เพื่อทำให้ wax และ PolyCast เผาไหม้ออกไป
 7. เมื่อเผาส่วนที่เป็นต้นแบบออก ก็สามารถเทน้ำโลหะ ใส่
  งานหล่อที่ได้ออกมา
  งานหล่อที่ได้ออกมา
 8. ได้ชิ้นงานออกมา นำไป Finishing
  งานที่ออกมายังไม่ได้ขัดแต่ง
  งานที่ออกมายังไม่ได้ขัดแต่ง
  นำไปขัดแต่งและ finisihing
  นำไปขัดแต่งและ finishing จะได้งานที่สวยงาม