fbpx
Sale!

Set C2 ชุดปฏิบัติการ 3D Printer / 3D Scanner (Professional)

342,800.00 ฿ 299,000.00 ฿

SET C2 ชุดเครื่องพิมพ์ 3มิติ (ความละเอียดสูง 1 เครื่อง ขนาดใหญ่ 1 เครื่อง) สแกนเนอร์ 3มิติ แบบตั้งโต๊ะ
Solution เหมาะกับ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการทดลอง ทั้งเชิงวิศวกรรม, ทางการแพทย์, ทางทันตกรรม งานออกแบบเชิงศิลปกรรม เครื่องพิมพ์ 3มิติมีให้สองระบบด้วยกัน เป็นระบบเส้นพลาสติก(FFF/FDM) พิมพ์ได้ใหญ่ แข็งแรง ต้นทุนต่ำ และเครื่องพิมพ์อีกตัวเป็นระบบเรซิ่น (SLA/DLP) พิมพ์ได้ละเอียดมากๆ แต่พิมพ์ได้ไม่ใหญ่มาก เรซิ่นมีให้เลือกหลากหลาย เครื่องสแกนสามมิติที่มาพร้อมกัน เป็นแบบตั้งโต๊ะ ใช้งานง่าย

เครื่องพิมพ์ 3มิติ ระบบเรซิ่น Formlabs Form3 เป็นเครื่องที่ได้โหวตเป็นอันดับหนึ่งหลายปีซ้อน สินค้าจากประเทศ USA มีเรซิ่นให้เลือกหลากหลาย ครอบคลุมเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เรซิ่นพิเศษเชิงวิศวกรรม, ทันตกรรม (ใช้กับร่างกายมนุษย์ได้), ทางการแพทยพ์

สำหรับ : มหาวิทยาลัย, Working Space, Engineering Lab, Medical Lab, Dental Lab, ประติมากรรม 4.0

Solution ประกอบด้วย
1. เครื่องพิมพ์ 3มิติ Flashforge Guider2s จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์ 3มิติ Formlabs Form3 จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสแกนเนอร์ 3มิติ EinScan SE จำนวน 1 เครื่อง
4. เส้นพลาสติก วัสดุเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 ม้วน
5. เรซิ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ 3มิติ Standard Resin Cartridge จำนวน 2 กิโลกรัม
5. อะไหล่สำรอง
6. Computer Notebook เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ 3มิติ / สแกนเนอร์ 3มิติ จำนวน 1 ชุด
7. การสอน จัดส่ง อบรมติดตั้ง ในเขต กทม.ฟรี (อาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติม ในเขต ตจว.)