3D Scanner เครื่องสแกน 3มิติ

New LayOut-Scanner

สินค้ากลุ่มเครื่องสแกน 3มิติ เพื่องาน Freeform และ Engineering
เครื่องสแกนเนอร์สามมิติ เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสำเนา ในรูปแบบสามมิติ สามารถมาทำงานต่อกับ Software ตกแต่งงานเช่น ZBrush เช่น การสแกนงานรูปปั้น จัดเก็บไฟล์ในรูปแบบ Digital แต่งทรงให้สวย แล้วไปผลิตต่อด้วยเครื่อง 3D Printer และ CNC / นำโมเดลที่ได้ไปทำงานต่อในกระบวนการสร้าง Animation หรือ ในเชิงอุตสาหกรรม สามารถทำไฟล์ไปใช้ต่อทาง Reverse Engineer งาน Inspect ความถูกต้องในการผลิต

3D Scanner

3D Scanner Accessories