3D Scanner เครื่องสแกน 3มิติ

New LayOut-Scanner

สินค้ากลุ่มเครื่องสแกน 3มิติ เพื่องาน Freeform และ Engineering
เครื่องสแกนเนอร์สามมิติ เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสำเนา ในรูปแบบสามมิติ สามารถมาทำงานต่อกับ Software ตกแต่งงานเช่น ZBrush เช่น การสแกนงานรูปปั้น จัดเก็บไฟล์ในรูปแบบ Digital แต่งทรงให้สวย แล้วไปผลิตต่อด้วยเครื่อง 3D Printer และ CNC / นำโมเดลที่ได้ไปทำงานต่อในกระบวนการสร้าง Animation หรือ ในเชิงอุตสาหกรรม สามารถทำไฟล์ไปใช้ต่อทาง Reverse Engineer งาน Inspect ความถูกต้องในการผลิต

สแกนแบบ Station – EinScan SE, HP David SLS3 / สแกนแบบ Handheld – Sense, EinScan Pro

บทความที่เกี่ยวข้อง : เปรียบเทียบเครื่องสแกนเนอร์ EinScanPro – HP 3D Scanner Pro S3