fbpx

Quick Start Guide Form2

Quick Start Guide Form2

Quick Start Guide (Form 2)

บทความนี้ใช้กับเครื่อง Form 2.

  เมื่อคุณได้รับเครื่องพิมพ์ Form 2 มาแล้ว จะมีคู่มือบอกวิธีการตั้งค่าการใช้งานก่อนการพิมพ์ครั้งแรกของคุณ และการใช้ Finishing kit เมื่อพิมพ์เสร็จ

Printer components

 1. Cartridge
 2. Cover
 3. Build Platform
 4. Resin Tank
 5. Wiper
 6. Touchscreen
 7. Button
 8. Leveling Tool

Prepare

  1. การเชื่อมต่อสายเคเบิลเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และแหล่งจ่ายไฟหลัก สามารถอัปโหลดไฟล์งานเพื่อพิมพ์ผ่าน USB, Wi-Fi หรือ Ethernet
  2. การเชื่อมต่อ Wi-Fi (optional)การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ให้แตะที่ “ Wi-Fi” บนแท็บการตั้งค่าบนหน้าจอจากนั้นเลือกชื่อเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และป้อนรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย Wi-Fi
  3. การปรับระดับเครื่องพิมพ์ หากที่หน้าจอมีการแจ้งเตือนให้หมุนโดยใช้แผ่นเครื่องมือปรับระดับเพื่อยก หรือลดขาของเครื่องพิมพ์แต่ละข้างในได้ระดับทั้ง 4 ขา หมุนปรับจนกระทั่งวงกลมอยู่ในแนวเดียวกันบนหน้าจอจะแสดงเป็นสีฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เรซิ่นที่อยู่ในเครื่องพิมพ์ไม่หกออกจาก Tank resin ของตัวเครื่องพิมพ์
  4. ใส่ถังเรซิ่น (Tank resin) และไม้ปาดเรซิ่น (Wiper)
   เปิดฝาเครื่องพิมพ์ (สีส้ม) และจัดขาทั้งสี่ของถังเรซิ่น (Tank resin) ให้ตรงกับรูที่อยู่กับตัวเครื่องพิมพ์ เมื่อเสียบขาถังเรซิ่น (Tank resin) ตรงรูแล้วให้ดันไปข้างหน้า
  5. ล็อคไม้ปาดเรซิ่น (Wiper)
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ปัดน้ำฝนอยู่ในแนวตรงจัดวางเท้าของที่ปัดน้ำฝนให้ตรงกับช่องที่สอดคล้องกันแล้วดันไปข้างหน้าแล้วจับเข้าที่
  6. ใส่แท่นพิมพ์ (ฺBuild platform)เปิดฝาเครื่องพิมพ์ (สีส้ม) จากนั้นให้ยกที่ล็อคแท่นพิมพ์ขึ้นแล้วนำแท่นพิมพ์เสียบเข้าไปที่ด้านบนตามรูของขาจับแท่นพิมพ์ จากนั้นกดขาล็อคแท่นพิมพ์ลงเหมือนเดิม 
  7. ใส่ตลับเรซิ่น (cartridge)
   นำฝาครอบพลาสติกสีส้มออกจากด้านล่างของตลับเซิ่น บีบที่จุดยางสีดำที่ฝาครอบสีส้มครอบให้รูเปิดยางแยกออกจากกัน ใสตลับเรซิ่นเข้าที่ด้านหลังของตัวเครื่องให้ถูกต้องตามลักษณะของตลับเรซิ่นกดลงให้แน่นและสังเกตุที่หน้าเครื่องพิมพ์จะแสดงว่า Inserted cartridge resin และกดเปิดฝาที่ด้านบนของตลับเรซิ่นเพื่อระบายให้เรซิ่นไหลออกไปเติมที่ถังใส่เรซิ่น ถ้าไม่กดเปิดน้ำยาเรซิ่นจะไม่ไหลออกมาเติมลงบนถังใส่เรซิ่นให้

 

Print

 1. ติดตั้งโปรแกรม PreForm และลงทะเบียน Dashboardเข้าไปที่ formlabs.com/tools/preform เพื่อดาวน์โหลด PreForm เวอร์ชันล่าสุด เปิด PreForm ขึ้นมาเพื่อดูจัดวางชิ้นงานในการสั่งพิมพ์ โดยใช้เครื่องมือใน PreForm  ส่วนการลงทะเบียน Form 2 เพื่อใช้งาน Dashboard จะเป็นการเก็บข้อมูลในการสั่งพิมพ์งานของเราเอง รายงานผมการพิมพ์งานทั้งหมดที่เราเคยสั่งพิมพ์และอื่นๆ สามารถลงทะเบียนได้ที่ : formlabs.com/dashboard
 2. การเตรียมไฟล์งานสำหรับสั่งพิมพ์
  เปิดไฟล์ STL หรือ OBJ จาก “File > Open” การพิมพ์งานจะให้ได้ดีนั้นควรจะวางชิ้นงานของคุณให้เหมาะสมโดยการเอียง สำหรับการตั้งค่าให้ใช้เครื่องมือใน PreForm เหล่านี้ “orient all” “generate all” และ ” layout all ” ควรจะทำตามขึ้นตอนทั้งหมดนี้ก่อนสั่งพิมพ์งาน หรือจะให้โปรแกรมทำให้แบบอัตโนมัติให้คุณเลือกคลิกที่ “One-Click Print” โปรแกรม FreForm จะทำทุกอย่างให้คุณเองแบบอัตโนมัติ จากนั้นให้คุณเลือกวัสดุที่จะใช้ และความละเอียดของตัวงานที่ต้องการ โดยคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์สีส้ม เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่จะอัปโหลดไฟล์เมื่ออัพโหลดไปแล้วจะมีการเด้งแจ้งที่หน้าจอเครื่องพิมพ์
 3. ยืนยันการสั่งพิมพ์
  เมื่อคุณอัพโหลดไฟล์ที่จะสั่งพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว จะถูกส่งไปยังคิวการพิมพ์บนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ให้เลือกชื่อไฟล์ และยืนยันการพิมพ์โดยกดปุ่ม “Print” บนเครื่องพิมพ์
 4. การตรวจสอบก่อนพิมพ์
  ก่อนทำการพิมพ์ถังเรซิ่น “Tank resin” จะเติมพร้อมทั้งทำร้อนประมาณ  35 ° C  เมื่อทำทั้ง 2 อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเครื่องพิมพ์จะเริ่มต้นการพิพม์งานโดยอัตโนมัติ

Finish

 1. นำแท่นพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์
  เมื่อพิมพ์เสร็จให้สวมถุงมือเพื่อจะนำแท่นพิมพ์ที่มีชิ้นงานติดอยู่ออกมาจากภายในตัวเครื่องพิมพ์ เมื่อดึงแท่นพิมพ์ออกมาพ้นขาล็อคแล้วให้พลิกแท่นเพื่อป้องกันการหยดลงไปโดนชุดอุปกรณ์ เช่น หน้าจอ และเมื่อดึกออกมาเรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์ลงเหมือนเดิม
 2. นำชิ้นงานออกจากแท่นพิมพ์
  เสียบแท่นพิมพ์เข้ากับขาจับ แจากนั้นใช้เครื่องมือถที่แถมไปให้งัดชิ้นงานออกโดยสอดเข้าไปที่ Raft ของชิ้นงานเพื่อให้แกะออกจากแท่นพิมพ์ได้ง่ายขึ้น และทำความสะอาดแท่นพิ่มเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพิมพ์ครั้งต่อไป
 3. ล้างชิ้นงาน
 4. แกะ Support และแต่งผิวชิ้นงาน