fbpx

ลูกค้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ Creator Pro 2

ลูกค้า  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ Creator Pro 2

เมื่อการศึกษาต้องเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ทาง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ และได้ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ และพร้อมที่จะเปิดห้องเรียนแห่งเทคโนโลยีอย่าง The Future lab ที่จะรวบรวมเครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อปรับใช้ในการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักศึกษา

 

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3มิติ นั้นได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับการศึกษาไทย เป็นตัวช่วยการขึ้นรูปชิ้นงาน 3มิติ ที่จับต้องได้ตามการออกแบบที่คิดไว้ทำให้ไม่จำเป็นต้องลงทุนจ้างงานข้างนอกซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการศึกษาและวิจัยเป็นอย่างมาก

ยิ่งผนวกกับการเรียนด้านบริหารธุรกิจด้วยแล้ว จะทำให้เราสามารถคิด วิเคราะห์ด้านการตลาดจากสิ่งของที่เราสร้างขึ้นมาเองได้อย่างจัดเจนอีกด้วย

เครื่องพิมพ์ที่มี 2หัว ฉีดอิสระ


จึงได้ทำการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ 3มิติ Creator Pro 2เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาในด้านต่างๆ

เครื่องพิมพ์ 3มิติ รุ่น Creator Pro 2 นั้นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ได้ประปรับปรุงและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากรุ่นเก่า โดยจุดเด่นคือ หัวฉีด 2 หัวอิสระแยกจากกัน ทำให้สามารถพิมพ์ชินงานได้พร้อมกัน 2ชิ้น ทำให้ลดเวลาในการพิมพืได้ถึง 50%

ทางเราได้บริการส่งเครื่องถึงที่ และอบรบการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องพิมพ์ 3มิต ที่สั่งซื้อไป ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ

โดยทางคณาจารย์และนักศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการอบรมและให้ความสนใจในเครื่องพิมพ์ 3มิติ เป็นอย่างมากและทางเราพร้อมที่จะ Support เรื่องการใช้งานและตัวเครื่องหากมีปัญหาต่างๆ