ลูกค้า: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ลูกค้า: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ขอขอบคุณ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro และ HP 3D Structured Light Scanner Pro S3 ไปใช้ในกิจการของหน่วยงาน

3D Scanner : Einscan Pro+

3D Scanner : HP 3D Structured Light Scanner Pro S3

ประติมากรรม 4.0 กับ เทคโนโลยี 3D Scanner/Printer ตอน1/2 เครื่องสแกน 3มิติ

ประติมากรรม 4.0 กับ เทคโนโลยี 3D Scanner/Printer ตอน1/2 เครื่องสแกน 3มิติ
ประติมากรรม 4.0 กับ เทคโนโลยี 3D Scanner/Printer ตอน1/2 เครื่องสแกน 3มิติ
ประติมากรรม 4.0 กับ เทคโนโลยี 3D Scanner/Printer ตอน2/2 เครื่องพิมพ์ 3มิติ

ตัวอย่างแสดงภาพรวมการย่องาน ประยุกต์ 3D Printer กับ 3D Scanner 1.ชิ้นงานจริงขนาด 80cm 2. พ่นสเปร์ยแป้งเพื่อให้ได้งานสแกนที่ดีขึ้น 3.ไฟล์ที่ได้จากการสแกน 4. เอาไฟล์ที่ได้มาพิมพ์ให้เล็กลง

ปัจจุบันมีการประยุกต์การใช้งาน 3D Scanner/Printer กับงานประติมากรรม จากแต่ก่อนการปั้นการแกะสลักสามารถสร้างชิ้นงานนั้นๆได้ชิ้นเดียวหรือแบบเดียว หากต้องการทำโมเดลเดียวกันแต่มีขนาดแต่กัน หรือ แม้กระทั้งการวางท่าทางที่แตกต่างกัน ก็ต้องปั้นงานชิ้นนั้นๆขึ้นมากใหม่ เสียเวลาในการสร้างเป็นอาทิตย์เป็นเดือน 3D Scanner เข้ามาช่วยในจุดนี้ (สแกนสามมิติเหมือนการถ่ายรูป เพียงจะเป็นจากการถ่ายรูป 2มิติ มาเป็นการเก็บโมเดล 3มิติ มีขนาด กxยxส มีความลึกและมิติ) เหมือนกับการถ่ายรูปเราสามารถนำไฟล์ที่ได้มาแต่ง รีทัช ตัดต่อ (ใน 2D เราใช้ Software พวก Photoshop, Lightroom) ส่วนในงานสามมิติ เราทำต่อได้หลายอย่างเช่นกัน เช่น ปรับขนาดใหญ่-เล็ก, เพิ่มตัวอักษร, เพิ่มลายและ texture, ตัดต่อ, ดัดท่าทาง (ใน 3D เราใช้ Zbrush) ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานลง ได้ขนาดและสเกลที่ถูกต้องไม่ผิดส่วน งานที่ได้มีคุณภาพและสมจริงมากขึ้น

สแกนแล้วพิมพ์ องค์ใหญ่สุดเป็นแบบจากการปั้นมือ ชิ้นสีขาวเป็นการพิมพ์จากเครื่องระบบเส้น (FDM/FFF) องค์เล็กเป็นการพิมพ์จากระบบเรซิ่น (DLP/SLA)

ที่สำคัญที่สุดสามารถนำไฟล์ 3มิติ ที่ได้ไปพิมพ์ต้องด้วยเครื่องพิมพ์ 3มิติ หรือเครื่อง CNC ได้ ยกตัวอย่าง การสร้างโมเดลจ่าแซม ฮีโร่ถ้ำหลวง เกิดการจากปั้นโมเดลขนาดเล็กก่อน จากนั้นจึงใช้ 3D Scanner เก็บเป็นไฟล์ 3มิติ แล้วไปพิมพ์ต่อให้มีขนาดใหญ่ขี้นกว่าเดิมมาก จากแต่ก่อนต้องปั้นตัวเล็ก แล้วต้องไปปั้นตัวใหญ่อ้างอิงตาม Scale / Proportion (ซึ่งยากมากจากตรง ด้วย Human Error) ซึ่งหากใช้ 3D Scanner/ 3D Printer จะประหยัดเวลาไปมากจากหลายเดือนเป็นเพียงหลายอาทิตย์ ได้คุณภาพงานที่ดีขี้น ประหยัดทั้งเวลาและเงิน

หมายเหตุ
1. Video ใช้เครื่องสแกน EinScan Pro
2. การได้มาซึ่งไฟล์ 3มิติ ไม่จำเป็นต้องมาจาก 3D Scanner เท่านั้น เราสามารถสร้างขึ้นมาทั้งหมดเองได้เลยจาก Software เช่น ZBrush, Maya, Blender
3. อันนี้สำคัญที่สุด ผู้เขียนไม่แนะนำให้ไปเอางานของคนอื่นมาลอกแบบโดยการละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อดีของการประยุกต์ 3D Scanner กับศิลปะกรรม ประติมากรรม 4.0
1. แปลงงานปั้น วัตถุ เป็นรูปแบบ Digital
2. สามารถนำไฟล์ที่ได้ดังกล่าวไป Process ต่อ เช่น แต่งให้คมขึ้น, เพิ่มตัวอักษร, ปรับขนาด, ตัดต่อ
3. สามารถนำไฟล์ไปสร้างสำเนา โดยใช้ 3D Printer / CNC
4. จัดเก็บชิ้นงานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในรูปแบบ Digital (จะเห็นได้จากพิพิธภัณฑ์ในหลายๆ ประเทศ มีการจัดแสดงชิ้นงานทาง Website หรือ ในรูปแบบ Digital รวมถึง VR แล้ว)

ตัวอย่างการสแกน 3มิติ รูปปั้นที่มีความซับซ้อน

แปลงงานเป็น Digital
ปัจจุบันเราสามารถสร้างโมเดลได้เลยใน software แต่หลายๆแห่งยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนยังไม่ทัน การใช้สแกนเนอร์ 3มิติ เป็นการช่วยในส่วนนั้น เอาโมเดลมาตั้งและสแกนได้เลย ไฟล์ที่ได้นั้นจะเป็นไฟล์ STL, OBJ, PLY ซึ่งสามารถไปทำงานต่ออื่นๆได้ เช่น เอาไปพิมพ์ด้วยเครื่อง 3D Printer หรือ สแกนงานเพื่อไปใช้ทำงาน อะนิเมชั่น, เกมส์, VR เป็นต้น เนื่องจากเครื่อง 3D Scanner ในปัจจุบันราคาไม่แพงเชื่อว่าหลายคนสามารถซื้อได้
ตัวอย่าง 3D Scan จ่าแซม ฮีโร่ ถ้ำหลวง

นำไฟล์ไปปรับแต่งได้
ไฟล์ที่ได้นั้น จะมีอัตราส่วนเหมือนของจริงจะผิดพลาดกันเล็กน้อยตามแต่ Spec ของเครื่อง ไฟล์ดังกล่าวสามารถนำไป
– แต่งไฟล์ให้คมขึ้น เช่น ต้นฉบับหน้าไม่คมสามารถไปแต่งใน Software ให้คมขึ้น มีรายละเอียด Detail มากขึ้น
– ย่อ ขยาย ขนาด สามารถตั้งค่าไปได้ง่ายๆเลยใน Software นอกจากนี้ยังสามารถปรับให้ชิ้นงานให้กลวง เจาะรู เป็นต้น
– เพิ่มตัวอักษร และ เพิ่มลาย Texture สามารถเพิ่มตั้งอักษรลงบนชิ้นงานได้เลย หรือ เช่นไฟล์เป็นรูปงู สามารถเพิ่ม texture สร้างให้เกรดงูดูสมจริงมากขึ้นได้
– สามารถตัด ต่องานได้ได้ เช่น เพิ่มเครื่องประดับลงไปในโมเดล เพิ่มจำนวนแขนขึ้นมา / หรือ สามารถตัดชิ้นงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อง่ายในการผลิต
– สามารถนำโมเดลมาดัดท่าทางได้

ตัวอย่างการพิมพ์ชิ้นงาน หลายๆขนาด จากไฟล์เดียว

นำไฟล์ไปใช้พิมพ์ 3D Printer / CNC
อันนี้น่าจะเป็นจุดประสงค์ต้นๆของการใช้เครื่อง 3D Scanner คือการนำไฟล์ที่ได้มาพิมพ์ต่อไม่ว่าจากเครื่อง
SLA 3D Printer ไว้พิมพ์งานเล็กๆ 1-15cm   ระบบนี้จะละเอียดที่สุดงานดีสุด (Industrial SLA ที่พิมพ์ได้ขนาดใหญ่ๆ ถึง 100cm สามารถดูได้ที่นี่)
FDM 3D printer ไว้พิมพ์งานขนาดกลางๆ 10-40cm
– CNC ไว้แกะงานขนาดใหญ่-ใหญ่มาก 100cm ขึ้นไป
ตัวอย่าง พระเมรุมาศ กับเครื่อง 3D Scanner 3D Printer

จัดเก็บรักษาชิ้นงานได้
พิพิธภัณฑ์หลายๆที่ในปัจจุบันมีการใช้ 3D Scanner ในการสแกนชิ้นงานที่จัดแสดง โดยนำไฟล์ที่ได้เก็บในรูปแบบ Digital ทั้งยังนำไฟล์ดังกล่าวไปแสดงใน Web หรือผ่านกล้อง VR (เคยไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ญี่ปุ่น เอารูปปั้นนดินโบราณ มาสแกนในรูปแบบ Digital มาโชว์ในเด็กผ่าน interactive เด็กๆชอบกันมาก)

ตัวอย่างเครื่อง 3D Scanner
มีหลากหลายรุ่น ยกตัวอย่างรุ่นที่นิยมมาสองรุ่นครับ

ข้อดีมากของ EinScanPro คือ มือถือจับสแกนได้

EinScan Pro/Pro+ เป็นเครื่อง สแกนเนอร์แบบมือถือจับได้ สามารถสแกนผ่านขาตั้งกล้องได้ด้วย ใช้งานครอบคลุมได้หลากหลาย


HP 3D Scanner Pro S3 เป็นเครื่องสแกนเนอร์ใช้บนขาตั้งกล้องได้อย่างเดียว และ หากพูดถึงคุณภาพแล้วแล้วดีกว่า EinScan Pro ขาดแต่มือถือจับสแกนไม่ได้

ข้อมูลเพิ่มเติ่มอื่นๆ

รูปภาพเพิ่มเติม การสแกน
สแกนคน จะเป็นว่ารอยยับของผ้า ซึ่งทำให้สมจริงยาก

การใช้งานโปรแกรม 3DSlicer กับเครื่องพิมพ์ 3 มิิติเบื้องต้น

การใช้งานโปรแกรม 3DSlicer กับเครื่องพิมพ์ 3 มิิติเบื้องต้น

3DSlicerLogo-H-Color-1273x737

วันนี้ทาง Print3dd จะมาแนะนำโปรแกรม Slicer ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ นั้นคือโปรแกรม 3DSlicer ซึ่งความสามารถของโปรแกรมนี้ สามาถนำไฟล์ Dicom หรือ ไฟล์นามสกุล .dcm (ไฟล์dicom เป็นไฟล์ทางการแพทย์ ส่วนใหญ่จะได้มาจากการาสแกน MRI Scan หรือ CT Scan)

 

ตัวอย่างไฟล์dicom

12

โปรแกรม 3DSlicer เป็นโปรแกรม Freeware  สามารถ Download Program 3DSlicer ได้ที่นี่ https://www.slicer.org  

ก่อนเริ่มการใช้งานโปรแกรมเราจำเป็นต้องมีไฟล์ Dicom เสียก่อน แต่ถ้าหาไฟล์ไม่ได้เราสามารถใช้ไฟล์ตัวอย่างที่ติดมากับโปรแกรม 3DSlicer ได้เช่นกัน เมื่อเปิดโปรแกรมเราจะเจอกับหน้าต่างนี้ โดยเราสามารถ Download File ได้จากเมนู Download Sample Data ซึ่งจะมีไฟล์จำนวนหนึ่งให้เราทดลองใช้งาน

13

ตัวอย่างไฟล์

14

เมื่อเราเลือกไฟล์ทีต้องการได้แล้ว ให้เลือกไปที่คำสั่งSegment editor (ตรงที่วงกลมไว้ในภาพ)

02 -

 

ต่อมาให้เลือกคำสั่ง (1) Add และเราจะทำการเลือกส่วนที่ต้องการโดยใช้คำสั่ง(2) Threshold โดยในคำสั่งThreshold จะมีแถบคำสั่งทีั่ชื่อว่า Threshold Range ไว้กำหนดส่วนที่ต้องการทำให้ออกมาเป็นโมเดลสามมิติ ซึ่งจะต้องเลื่อนแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อกำหนดขนาดชิ้นงาน โดยอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆคือ ยิ่งมีแถบสีเขียวขึ้นที่ตัวงานมามากเท่าไร เราจะได้เนื้องานของชิ้นงานสามมิติมากขึ้นเท่านั้น

06

ต่อไปเป็นขั้นตอนในการดึงงานจากไฟล์ dicom ให้เป็นชิ้นงานสามมิติ โดยใช้คำสั่ง(1) Show3d และกด (2) Apply เราจะได้งานออกมาเป็นโมเดลสามมิติ

07

ตัวอย่างงานที่ได้ออกมาเป็นชิ้นงานสามมิติ

15

 

เราสามารถนำโมเดลชิ้นนี้ออกไปพิมพ์ได้เลยหรือเราจะตัดเพียงบางส่วนออกไปพิมพ์ก็ได้โดยใช้คำสั่ง Scissors คำสั่งนี้สามารถลากตัดตัวชิ้นงานได้เลยครับ ง่ายมากๆ

08

ต่อมาเราจะทำการแปลงไฟล์ให้เป็นนามสกุล stl. โดยเลือกคำสั่ง Segmentations

8

 

เมื่อเลือกคำสั่ง Segmentations แล้วด้านล่างจะมีหัวข้อ (1) exprot/import models and labelmaps ให้เลือตรง output type เป็น models และเลือก (2) Export เมือทำเสร็จในขั้นตอนนี้ เราจะสามารถExportเป็นนามสกุล stl,objได้แล้ว

9

 

โดยเลือกที่ save จะขึ้นหน้าต่าง save scene and unaved data ให้เราเลือกได้เลยครับว่าจะเซฟเป็นนามสกุลอะไร เมื่อได้ไฟล์มาแล้วสามารถนำไฟล์นี้เข้าโปรแกรมของเครื่องพิมพ์สามมิติได้เลย

17

 

ลองนำไฟล์เข้าโปรแกรมflash print

18

 

จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานโปแกรม 3D Slicer เบื้องต้น จริงแล้วในโปรแกรมนี้ยังมีคำสั่งให้เลือกใช้อีกเยอะมาก เพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถโหลดมาลองเล่นดูได้ครับ โดยผมจะลง vdo การใช้งานโปรแกรมตัวไว้ด้านล่าง สำหรับวันนี่้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ

 

 

ลูกค้า : Chew Chew CNC

ลูกค้า : Chew Chew CNC

ขอขอบคุณ Chew Chew CNC
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนเนอร์ 3มิติ ไปช่วยในการผลิต / แนะนำลูกค้า เพื่องาน Solution เครื่อง CNC

3D Scanner : HP Scanner Pro S3 / David SLS3

1517647582782

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ DAVID SLS-3 HD 3D SCANNER / HP 3D Structured Light Scanner Pro S3ไปใช้ในการเรียนการสอน

3D Scanner: DAVID SLS-3 HD 3D SCANNER / HP 3D Structured Light Scanner Pro S3

spd_2014030814134_b

ราชภัฎเพชรบุรี_171215_0006

ราชภัฎเพชรบุรี_171215_0001

ราชภัฎเพชรบุรี_171215_0003

ราชภัฎเพชรบุรี_171215_0004

การออกแบบรองเท้าส้นสูงด้วยเครื่องพิมพ์ 3D และเครื่องสแกน EinScan Pro

การออกแบบรองเท้าส้นสูงด้วยเครื่องพิมพ์ 3D และเครื่องสแกน EinScan Pro

การออกแบบรองเท้าส้นสูงด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ของนักศึกษาจีนจาก Academy of Fine Arts มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง กับรองเท้ายี่ห้อ 98HT ได้ร่วมกันออกแบบรองเท้าส้นสูงที่สามารถเปลี่ยนความสูงของส้นรองเท้าได้หลายระดับ ได้มีการออกแบบตัวอย่างชิ้นงานโดยการพิมพ์ 3D

 

1

 

นักศึกษาจีนได้พบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงที่จะต้องมีการแต่งตัว การเลือกใส่รองเท้า ในการใช้ชีวิตประจำวัน การส่วมใส่รองเท้าส้นสูงนั้นจะทำให้ผู้หญิงนั้นดูมีบุคลิกที่ดี ดูมีฐานะ น่าเชื่อถือ ในสายตาผู้คนที่พบเจอ แต่ข้อเสียนั้นก็มีเช่นกันเมื่อใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานๆ แล้วจะทำให้กล้ามเนื้อที่ขาเกิดอาการเกร็ง เป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดขา  และอาการอื่นๆ ตามมาด้วยเช่นกัน และคุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีรองเท้าส้นสูงมากกว่า 1 คู่ขึ้นไป เพราะต้องการความสูงของส้นรองเท้าที่แตกต่างกัน เพื่อเลือกใส่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

2

3

ดังนั้นนักศึกษาจีน และ 98HT ได้ช่วยกันเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูง ให้ได้รับความสะสวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อรองเท้าส้นสูงหลายๆ คู่ ความพยายามที่ทีมนักศึกษาได้ร่วมมือกับ 98HT ออกแบบรองเท้าส้นสูง ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของ ดร. Li Xiangqing มีแนวคิดหที่ทำให้ผู้สวมใส่รองเท้าส้นสูงสามารถเปลี่ยนความสูงของส้นรองเท้าได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรองเท้าใหม่

4

5

ในช่วงเริ่มแรกได้ทำการปั้น 3D  ด้วยโปรแกรมออกแบบ 3D ขึ้นมาเองซึ่งได้ทำให้เกิดความยุ่งยากมาก จึงได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องสแกน 3D ของ EinScan Pro เข้ามาช่วยขึ้นรูป 3D ในการออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบ และประหยัดเวลาในการขึ้นรูป 3D  แล้วทำการปรับแต่งชิ้นงานเพียงเล็กน้อยก่อนทำการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ในขั้นตอนการผลิต

6

ในปัจจุบันรองเท้าแบบเปลี่ยนส้นได้นั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา แล้วทาง 98HT ได้บอกอีกว่ามีแผนที่จะผลิตออกมาเป็นชุดแบบสำเร็จ ให้ทันสมัยตามแฟชั่นในปัจจุบัน และจะพัฒนารองเท้าสำหรับเด็กเพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารในการติดตามตำแหน่ง ของเด็กๆ เมื่อผู้ปกครองไม่ได้อยู่ด้วย จะได้ช่วยลดความกังวนผู้ปกครองได้ด้วย
7

ที่มา : http://www.3ders.org/

เปรียบเทียบเครื่องสแกนเนอร์ EinScanPro – HP 3D Scanner Pro S3

เปรียบเทียบเครื่องสแกนเนอร์ EinScanPro – HP 3D Scanner Pro S3

EinPro VS HP v2หลายๆท่านสงสัยว่าจะเลือกซื้ออย่างไงดีระหว่างเครื่องสแกนเนอร์ EinScan-Pro/Pro+ และ HP 3D Scanner Pro S3 เนื่องจากราคาใกล้เคียงกัน ดูสเปคคร่าวๆแล้วเหมือนๆกันเลย อะไรเหมาะกับอะไรมากกว่า
(บทความนี้จะไม่ค่อยพูดถึง EinScan-SE และ SENSE ซึ่งอยู่ใน Sector ที่ถูกกว่า)

เกริ่นนำ
ก่อนอื่นต้องชี้แจงก่อนเลยว่า เครื่องทั้งสองใช้หลักการเดียวกันคือ Structured Light 3D Scanner คือใช้หลักการโปรเจคเตอร์ฉายแถบแสงไปยังชิ้นงาน แถบเล็กบ้างใหญ่บ้างลงบนวัตถุ ถ้าวัตถุวัตถุเรียบๆกล้องจะเป็นแถบแสงเป็นเส้นตรงๆ แต่หากวัตถุมีรูปร่าง กล้องจะได้แถบแสงสูงต่ำไม่เท่ากัน Software จะแปลง pattern ที่กล้องจับได้แล้วแปลงมันนออกมาเป็นไฟล์ 3มิติ จุดพิเศษมันอยู่อย่างนึงตรงที่นอกจาก ทั้งสองเครื่องจะมีหลักการทำงานเหมือนกัน EinScanPro จะมีลูกเล่นในการถือสแกนได้ด้วย เป็นการทำงานโดยการยิ่ง LED Flash ไปที่ชิ้นงาน

โครงสร้างของ EinScan-Pro/Pro+
ตัวเครื่องขนาดมือจับได้ ถือได้ มีสายต่อพ่วง 1เส้น เครื่องดู Solid ดีมีกล้องสองตัวในการจับภาพ และมีโปรเจคเตอร์ตรงกลางในการส่งแสง โดย EinScan-Pro มีขนาดการสแกนต่อ Shot อยู่ที่ 210×150mm และ 300×170mm สำหรับ EinScan-Pro+ ซึ่งทำให้ EinScanPro สแกนได้เร็วกว่าเนื่องจากจับผิวได้ใหม่กว่า
ข้อดีที่ทำเป็นกล่องสำเร็จ จับได้เลย คือไม่ต้องมาปรับอะไรมาก แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน คือ กล้องจะ Fix Focus ที่ระยะประมาณ 40cm จากชิ้นงานเท่านั้น ปรับทางยาวโฟกัสของกล้อง และ โปรเจคเตอร์ไม่ได้ (เค้า fix มาให้จากที่โรงงานแล้ว)
– เครื่องมีขนาดกระทัด แต่ปรับโฟกัสไม่ได้ ปรับมาให้จากโรงงานแล้ว
– ปุ่มควบคุม Software อยู่ที่ตัวเครื่อง เช่น ปุ่มเร่ิ่มสแกน ปุ่มปรับแสง
– แบบ standard มาตัวเครื่องเปล่าๆกับสาย ไม่มีขาตั้งกล้องมาด้วย
– มาพร้อม Calibration Board (ฺ Calibrate ครั้งแรก และ นานๆที Calibrate ที)

ข้อดีมากของ EinScanPro คือ มือถือจับสแกนได้
ข้อดีมากของ EinScanPro คือ มือถือจับสแกนได้

โครงสร้างของ HP 3D Scan Pro S3
เป็นลักษณะรางสไลด์ มีโปรเจคเตอร์และกล้องอยู่บนรางสไลด์อลูมิเนียม โดยสามารถปรับโฟกัสของโปรเจดเตอร์ได้ (ปรับให้เหมาะกับขนาดชิิ้นงาน หากชิ้นงานเล็กๆก็ปรับให้ทางยาวโฟกัสน้อย) และสามารถปรับโฟกัสและรูรับแสงของกล้องได้ (กล้องปรับได้ทั้งโฟกัสและรูรับแสง ปรับโฟกัส CloseUp สำหรับการสแกนชิ้นงานเล็ก หรือ ใหญ่ก็ได้) มี Calibrate Board มาให้สำหรับการสแกนสเกลขนาดต่างๆ 60/120/240/480mm เช่น หากสแกนชิ้นงานเล็กๆ ก็ใช้ที่ 60mm หากของขนาดกลางๆคือใช้ 120mm ข้อดีคือสามารถปรับโฟกัสและระยะการสแกนให้เหมาะกับงานได้ (แต่ต้องมีการ Calibrate ใหม่ทุกครั้ง หากมีการปรับโฟกัส)
– มาเป็นรางสไลด์ตัวกล้อง กับ Projector อิสระต่อกัน ปรับทางยาวโฟกัส ให้เหมาะกับงานได้
– Software ที่ให้มากับเครื่องดูดีดู Pro กว่า (ล็อค Software ที่ USB drive หากหายก็ซื้อใหม่ แพง)
– แผ่น Calibrate มีหลาย Scale เพื่อให้เหมาะกับขนาดชิ้นงาน ชิ้นงานเล็กไปที่สเกลเล็ก จะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่า
– เครื่อง Standard สแกนสีได้เลยไม่ต้องซื้อ Add On เพิ่ม
– Lock License ด้วย USB Dongle จะใช้ต้องเสียบ USB // อย่าทำ USB หาย
– มี Function ในการวิเคราะผิว และวัดระยะในตัวเลย

Calibrate Board มีหลาย Scale เพื่อเหมาะกับขนาดชิ้นงาน ตัวเล็กใช้ Scale เล็กเพื่องานที่ละเอียดขึ้น
Calibrate Board มีหลาย Scale เพื่อเหมาะกับขนาดชิ้นงาน ตัวเล็กใช้ Scale เล็กเพื่องานที่ละเอียดขึ้น

เปรียบความละเอียดในการสแกน HP 3D Scanner Pro S3 ชนะขาดลอย
หากเปรียบเทียบการสแกนในโหมดขาตั้งกล้อง สแกนเป็น Shot โดย Software ต่อภาพให้เอง HP 3D SCANNER ทำออกมาได้ดีกว่า เช่นสแกน 1 shot EinScanPro/Pro+ จะได้โพลีกอน ประมาณหลักแสน ในขณะที่ HP 3D Scanner Pro S3 จะได้โพลีกอนเป็นหลักแสนปลายๆถึงล้าน น่าจะเป็นที่กล้องของ EinScanPro/Pro+ มีความละเอียดอยู่ที่ 1.3MegaPixel ส่งของ HP นั้นอยู่ที่ 2.3MegaPixel การสแกนของ HP จึงออกมาได้สวยและเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าค่อนข้างมาก (จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อสแกนงานนูนต่ำ)
ส่วน Software การทำงานต่อภาพ 3D หรือ 3D Auto Alignment ซอฟแวร์ของทั้งสองค่ายทำออกมาได้ค่อนข้างดี โดยหากสแกนต่อๆกันโดยมีเนื้อ Mesh เดิมอยู่ประมาณ 40% จะต่อภาพได้เองไม่ค่อยจะผิดพลาดเท่าไหร่ หากแข่งกันในเรื่อง interface HP จะออกแบบ Software ออกมาได้ Professional กว่า/น่าใช้มากกว่า

เปรียบเทียบความละเอียดในการพิมพ์
เปรียบเทียบความละเอียดในการพิมพ์
ความละเอียดในการสแกน การเก็บผิว ทำออกมาได้ดีมากสำหรับ HP Pro S3
ความละเอียดในการสแกน การเก็บผิว ทำออกมาได้ดีมากสำหรับ HP Pro S3

เปรียบเทียบความหลากหลายในการสแกน EinScan Pro/Pro+ สแกนได้หลากหลายกว่า สแกนคนได้ ถือสแกนได้
ถึงเป็นจุดเด่นของ EinScanPro/Pro+ เลยก็ว่าได้ในโหมด Handheld Scan คือสามารถถึงสแกนคน หรือ ชิ้นงานใหญ่หน่อยได้เลยโดยลากสแกนไปเรื่อย ในโหมดนี้จะลดความละเอียดมาอยู่ที่ 300Micron (หากใช้ขาตั้งกล้องจะอยู่ที่ 50Micron) หากต้องการสแกนคน EinScanPro/Pro+ จะเหมาะกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสแกนคน ต้องแนะนำ Pro+ เลยครับเนื่องจากสแกนได้เร็วกว่า 7.6เท่า เมื่อเทียบกับ EinScanPro
อย่างไงก็ตามไม่ใช่ว่า HP 3D Scanner Pro S3 จะสแกนคนไม่ได้ ทำได้เช่นกัน เพียงแต่ว่าต้องทำให้วัตถุที่เราต้องการสแกนนิ่ง หากเป็นคนอาจจะต้องให้นอนราบกับพื้น หรือบล็อคคอ โดยลูกค้าส่วนมากที่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ จะสแกนเฉพาะส่วนเท่านั้น เช่นส่วนของใบหน้า HP ก็ยังถือว่าใช้งานได้

เปรียบเทียบขนาดที่สแกนได้ HP 3D Scanner สแกนของได้เล็กกว่า / EinScan Pro/Pro+ สแกนได้ใหญ่กว่า
จากที่กล่าวไว้ข้างต้น HP Scanner สามารถปรับโฟกัสกล้องและโปรเจคเตอร์ได้ ดังนั้นหากของที่มีขนาดเล็กหน่อยเช่น 5*5*5cm เราสามารถปรับทางยาวโฟกัส เอากล้องเข้าใกล้วัตถุได้มากกว่า จึงสามารถเก็บรายละเอียด วัตถุที่ชิ้นเล็กได้กว่า EinScanPro/Pro+ ที่ Fix ทางยาวโฟกัสไว้แล้วที่ประมาณ 40cm
ในการกลับกัน EinScanPro/Pro+ มีโหมด Handheld (ที่เครื่อง HP Scanner ไม่มี) ทำให้ Support ชิ้นงานใหญ่ได้มากกว่า ลากสแกนไปเรื่อยๆ // HP สแกนชิ้นงานใหญ่ๆได้เช่นกัน แต่จะต้องสแกนเป็น Shot ไปเรื่อยซึ่งใช้เวลานานกว่า

HP 3D Scanner Pro S3 เหมาะกับใคร
เหมาะกับผู้ที่ต้องการเก็บรายละเอียด ต้องการ Detail ในการสแกนเป็นหลัก สแกนแล้วกะเอาไปใช้เลยต้องการแต่งน้อยที่สุด เครื่องเก็บรายละเอียดได้ดีเนื่องจากกล้องที่จับภาพมีความละเอียดกว่า 2.3Mp ขณะที่ EinScanPro/Pro+ แค่ 1.3Mp
– คนทำงานศิลปะ งานปติมากรรม งานพระ งานเหรียญพระ
– งานนูนต่ำเพื่อการหดงาน (นูนต่ำต้องการสแกนที่ละเอียดกว่า) ปั้นนูนต่ำ 15 cm แล้วย่อให้เหลือ 3-5cm
– ลอยตัวเพื่อการขยายงาน สแกนรูปปั้นแบบ Master ขนาดเล็ก 50cm แล้วไปขยายกัดโฟม 3 เมตร
– งานเชิงการแพทย์สแกนกระดูก กายวิภาค – มี Function เชคระยะไฟล์สแกน และทำ Analysis

EinScan-Pro/Pro+ เหมาะกับใคร
เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งานครอบคลุมหลายๆอย่าง รับงานหลายอย่าง แม้ว่า Detail จะไม่ได้ดีที่สุด แต่ก็ถือว่าดีใช้งานได้ หากมีความสามารถในการแต่งไฟล์ 3มิติ เช่น ZBrush
– งานเชิง Reverse กลาง-ใหญ่ เนื่องจากทำงานร่วมกับ Marker ได้
– งานสแกนคน (แนะนำ Pro+)
– ผู้รับงาน สแกน ที่มีลูกค้าหลากหลาย สแกนหลายๆอย่าง

สรุป
EinScan-Pro/Pro+ เหมือนกล้องคอมแพค ที่อัดวีดีโอได้ ใช้งานได้หลากหลาย(ปรับโฟกัสเองไม่ได้ แต่มีโหมด Handheld) << ถ้าจะเอาใช้งานหลากหลาย หรือ สแกนคน ใช้ตัวนี้
HP 3D Scanner Pro S3 เหมือนกล้องแมนนัล ถ่ายภาพนิ่ง เก็บละเอียดที่เก็บได้ดีกว่ามาก แต่เหมือนอัด Video ไม่ได้ ( ใช้แบบ Handheld ไม่ได้) << ถ้าต้องการรายละเอียดสูง เก็บผิวและรายละเอียดได้ดีมากกว่า เหมาะกับสแกนวัตถุต้องตัวนี้ (ส่วนมากคนที่ใช้ จะเป็น พวกทำงานพระ งานปติมากรรม งาน Freeform งานกระดูก และทางการแพทย์ (วัถตุ)

ลูกค้า: นวโลหะอุตสาหกรรม (AISIN)

ลูกค้า: นวโลหะอุตสาหกรรม (AISIN)

ขอขอบคุณ บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider II, MiiCraft 125, และ HP 3D Structured Light Scanner Pro S3 รวมจำนวน 3 เครื่องเพื่อใช้ในการพัฒนาสินที่มีคุณภาพต่อไป

3D Printer : Flashforge Guider IIMiiCraft 125

3D Scanner: HP 3D Structured Light Scanner Pro S3

Logo1

 

นวโลหะ_170726_0002

นวโลหะ_170726_0006

นวโลหะ_170726_0012

 

นวโลหะ_170726_0017

3D Scan เจ้าพ่อเสือ เพื่องานพิมพ์ 3มิติ

3D Scan เจ้าพ่อเสือ เพื่องานพิมพ์ 3มิติ

งานสแกน 3มิติ ช่วยลดขั้นตอนในการสร้างโมเดล 3มิติ จากตัวอย่างเป็นการสแกนองค์เจ้าพ่อเสือ ไฟล์ที่ได้เป็นไฟล์ 3มิติ สามารถนำไปใช้ต่อได้เลย ตัวอย่างที่เห็นเราพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์สามมิติเลยไม่ได้แต่ง ตัวเล็กพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ระบบ DLP 3D Printer — เครื่อง Flashforge Hunter และอีกตัวเป็นระบบเส้นพลาสติก FDM — เครื่อง Flashforge Guider2

3D Scanner by : HP 3D Scanner Pro S3 (15 mins Scan / 22 shots)
3D Printer DLP by : Flashforge Hunter (25 microns / Einvisiontec Ceramic Resin)
3D Printer FDM by : Flashforge Guider2 (150 micron / ABS Filament)

d2c15a3c-26a8-4275-b092-bd5726efc712

2017-04-04_12-03-58

2017-04-04_12-03-32

2017-04-04_12-01-27

2017-04-04_12-01-12

2017-04-04_12-01-02

2017-04-04_12-00-49

S__4014084

S__4014089

[update] Review : David Pro5 software ใหม่ของ SLS3 แถมกันจุใจ

[update] Review : David Pro5 software ใหม่ของ SLS3 แถมกันจุใจ

David Pro5

หากยังจำกันได้เราเคย Review เครื่อง David SLS3 ไปก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะถูกซื้อไปโดย HP Inc. คราวนี้หลังจากเป็นมาเป็น HP ภายใต้ชื่อใหม่ HP 3D Structured Light Scanner Pro S3
คำถามคือ เปลี่ยนแค่ชื่อหรือเปล่า? ตอบได้เลยว่าไม่ครับ แม้ว่าตัวเครื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด-หน้าตาก็ยังเหมือนเดิม สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ Software ครับเปลียนจาก David Pro4 เป็น David Pro5 ซึ่งมีลูกเล่นมากมาย ส่วนตัวผมว่าเจ๋งมากกับการ update ใหม่คราวนี้
ปล. บางฟังก์ชั่นไม่ต้องมี License ก็ใช้ได้มีประโยชน์มาก เป็นการชี้โพรงให้กระรอก ลองดูในช่วง Measure and compare ดูนะครับ

Function ที่เพิ่มเข้ามา


New Scan Pattern more accuracy
มีการเพิ่ม Pattern ในการสแกนใหม่เข้ามา จากเมื่อก่อนเวลาสแกนจะฉายแสงเป็นแถบเล็กแถบน้อย คราวนี้รูปแบบของการฉายแสงไปที่ชิ้นงานมีหลากหลายมากขึ้น (หลายๆท่านยังไม่เคยใช้อาจจะไม่เห็นภาพ เอาเป็นว่า HP อ้างว่าทำให้การสแกนมีความแม่นยำมากขึ้น)


Sequence Scan
แต่ก่อนใน David Pro4 ขั้นตอนในการสแกนเป็นการสแกนหนึ่งช็อต Software จะต่อช็อตดังกล่าวกับช็อตก่อนหน้า แล้วจึงค่อยสามารถสแกนช็อตต่อมา แล้ว Software จะต่อกับช็อตก่อนหน้าอีก พูดง่ายๆคือสแกนแล้ว Software จะต่อผิวให้เองในทุกๆครั้ง

Diagram David Pro4 จะเป็นอย่างงี้ครับ
สแกนช็อตที่ 1>> Software ต่อ >> สแกนช็อตที่ 2>> Software ต่อกับอันก่อนหน้า >>…>> สแกนช็อตที่ N >> Software ต่อครั้งที่ N

แต่ใน Software ตัวใหม่นั้นจะสแกนที่เดียวหลายช็อตแล้วกด run ให้ Software ต่อผิวงานสแกนทีเดียวเลย วิธีการดังกล่างคล่องตัวและใช้เวลาในการสแกนลดลงเป็นอย่างมาก

Diagram David Pro5 จะเป็นอย่างงี้ครับ
สแกนช็อตที่ 1>> สแกนช็อตที่ 2 >> สแกนช็อตที่ 3>>…>> สแกนช็อตที่ N >> Software ต่อพื้นผิวทั้ง N ช็อต


Measure function (A-B Distance)
บอกระยะจากจุดAไปจุดB บนผิวงานสแกนได้ ใช้งานง่ายๆคือคลิ๊กจุดที่เราต้องการวัดสองจุดบนชิ้นงานที่เราสแกน Software จะแจ้งระยะในหล่อนมิลลิเมตรทศนิยม 2 ตำแหน่ง (หรือละเอียดในหน่วย 10Micorn)
ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์มากๆ กรณีที่ต้องการ inspection หรือ หาระยะที่สามารถหาได้ด้วยวิธีปกติได้ ธรรมดาฟังก์ชั่นนี้ใน Software ที่ขายอยู่ในท้องตลาดราคาหลายแสน
Note : ฟังก์ชั่นนี้ไม่ต้องมี License ก็ใช้ได้ หุๆ สบายเลยหลายๆท่านในนี้ (License ล็อคไว้แค่ไม่ใช้ Save เท่านั้น อย่างอื่นใช้ได้หมด **ณ version ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ v5.0.5)

จากรูปจะเห็นว่า Software สามารถหาระยะระหว่างสองจุดได้ เพียงแค่คลิ๊กที่จุด 2 จุด
จากรูปจะเห็นว่า Software สามารถหาระยะระหว่างสองจุดได้ เพียงแค่คลิ๊กที่จุด 2 จุด

Compare fucntion (Comparison)
เป็นการเปลี่ยนเทียบไฟล์ 3มิติ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน เมื่อกดฟังก์ชั่นนี้แล้วจะแสดงส่วนที่ต่างกันอยู่ในหน่วยมิลลิเมตร และ % อยู่อีกทั่งยังแสดงแถบสีอีกด้วย ธรรมดาฟังก์ชั่นนี้จะอยู่ใน Software reverse enigeer หรือ 3D Inspection ซึ่งราคาเกือบล้าน เอามาให้เราได้ใช้เกินคุ้ม
หลายคนถามแล้วเอาไว้ทำอะไร :
– กรณีการสร้าง Mold ทรายไว้หล่อโลหะ เมื่อผลิตจริงออกมาอยากเชคว่าเมื่อหล่อออกมาผิดพลาดจากการออกแบบไฟล์ CAD ขนาดไหนเพื่อไปปรับปรุงการผลิตให้ผิดพลาดน้อยกว่านี้ การวิเคราะห์นี้จะทำโดยการนำไฟล์ต้นฉบับที่ออกแบบไฟล์ CAD มาเปรียบเทียบ กับไฟล์สแกนของวัตถุที่ผลิตออกมาจริง เราทั้งสองไฟล์มาเปรียบเทียบกันว่าส่วนไหนมีความคลาดเคลื่อนสูง(Tolerance) เพื่อไปปรับปรุงกันต่อไป
– กรณีทางการแพทย์-ทันตแพทย์ เช่นสแกนฟันคนไข้ ครั้งแรกยังไม่กรอฟัน ครั้งที่สองกรอฟันแล้ว เอาไฟล์ทั้งสองมาเทียบกันว่าเนื้อฟันส่วนไหนหายไป หายไปมากเท่าใด
Note : ฟังก์ชั่นนี้ไม่ต้องมี License ก็ใช้ได้ หุๆ สบายเลยหลายๆท่านในนี้ (License ล็อคไว้แค่ไม่ใช้ Save เท่านั้น อย่างอื่นใช้ได้หมด **ณ version ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ v5.0.5)

จากรูป จะเห็นว่า Software จะแสดงแถบสีเปรียบเทียบไฟล์ 3มิติ สองไฟล์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร อีกทั้งหากคลิ๊กที่จุดใดๆ ก็จะแสดงค่าความแตกต่างในหน่อย มม.
จากรูป จะเห็นว่า Software จะแสดงแถบสีเปรียบเทียบไฟล์ 3มิติ สองไฟล์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร อีกทั้งหากคลิ๊กที่จุดใดๆ ก็จะแสดงค่าความแตกต่างในหน่อย มม.

ฟังก์ชั่นลดทอน Polygon
ที่ทำมาได้ดีมาก ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ายิ่งเครื่องสแกนดีๆไฟล์ที่ได้จะใหญ่มาก ยกตัวอย่างไฟล์ที่ได้จากการสแกน David SLS3 8ช็อตต่อกันมีขนาดถึง 200-300MB ซึ่งการนำไปใช้จริงใช้ไฟล์แค่ 20MB ก็เกินพอแล้ว ฟังก์ชั่นในการลดทอนไฟล์นั้นทำออกมาได้ดีมาก มี Software หลายตัวที่สามารถลดทอน Mesh ได้แต่เมื่อลดความสวยหรือความคมของงานก็ลดตามด้วย แต่ตัวนี้ยังคงสภาพความคมของงานอยู่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลย แนะนำครับ

ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนเลย SLS3 ภายใต้ HP นั้นคุ้มค่ามาก โดยทาง Print3Dd ขายในราคาเท่าเดิม แต่ได้ Software เป็น David Pro5
Product : DAVID SLS-3 HD 3D SCANNER / HP 3D Structured Light Scanner Pro S3