fbpx

Updating firmware for Formlabs SLA printers

Updating firmware for Formlabs SLA printers

Updating firmware for Formlabs SLA printers

     Formlabs ปล่อยเฟิร์มแวร์ให้อัปเดตเป็นประจำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงการทำงานของตัวเครื่อง สามารถตรวจสอบเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้อัพเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

Updating firmware

     ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ Formlabs SLA ได้ที่ PreForm จากนั้นให้ทำการอัพโหลด และติดตั้งไฟล์เฟิร์มแวร์บนเครื่องพิมพ์ผ่านโปรแกรม FreForm สามารถทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้

 1. เปิดโปรแกรม PreForm 
 2. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB หรือเชื่อมต่อผ่าย LAN และ WIFI เข้ากับตัวเครื่องพิมพ์
 3. คลิกปุ่ม < กล่อง Job Info จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วหน้า Job setup จะเปิดขึ้น
 5. คลิก Select Printer หน้าต่าง Printer List จะเปิดขึ้น
 6. คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเลือกเชื่อมต่อ หน้าต่าง Printer Details จะเปิดขึ้น
 7. คลิก Update firmware ที่มุมบนขวาของหน้าต่าง Printer Details หน้าต่างอัพเดตเฟิร์มแวร์จะเปิดขึ้น
 8. จากนั้นให้ทำตามคำที่แสดงบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดจากนั้นอัปโหลดไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์ ในการอัพโหลดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์จะต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB หรือเชื่อมต่อผ่าย LAN และ WIFI เข้ากับตัวเครื่องพิมพ์
 9. เครื่องพิมพ์จะรู้โดยทันทีเมื่อคุณได้ส่งอัพเดตเฟิร์มแวร์มายังตัวเครื่องพิมพ์ จากในจะโชว์ขึ้นที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์ให้แตะดำเนินการต่อบนหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์เพื่อทำการติดตั้ง
 10. ถ้าหากยังไม่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการต่อที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์ คุณจะต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ต่อไปด้วยตนเอง โดยวิธีการดังนี้
  -Form 2 : เปิดแท็บการ Setting บนหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์ และเลือก Firmware Update
  -Form 3 /Form 3B : เปิดแท็บการ Setting บนหน้าจอของเครื่องพิมพ์เลือก System และเลือก Firmware Update
 11. หลังจากติดตั้งการอัพเดตเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วให้ทำการยืนยันการรีสตาร์ทระบบที่หน้าจอสัมผัส หรือรอ 30 วินาทีเพื่อให้การรีสตาร์ทแบบอัตโนมัติ

Touchscreen freezes during or after firmware update

     หากหน้าจอสัมผัสค้างระหว่าง หรือหลังจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ เปิดปิดเครื่องพิมพ์ใหม่โดยการ

 1. ถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องพิมพ์
 2. จากนั้นรออย่างน้อย 30 วินาที เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ถูกตัดพลังงานออกจากตัวเครื่องอย่างสมบูรณ์แล้ว
 3. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่องอีกครั้งเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

 

Not enough space error

หากเครื่องพิมพ์มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์ให้เลือกลบงานที่เราเคยสั่งพิมพ์ไปแล้วออกอย่างน้อยหนึ่ง หากต้องการลบงานพิมพ์ทั้งหมดบนเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนนี้ 

 1.  Form 2 : เปิดเมนู Setting ของหน้าจอสัมผัสแล้วเลือก Storage
 2. Form 3 / Form 3B: เปิดเมนู Setting ของหน้าจอสัมผัส >เลือก System > เลือก Printer Details และจากนั้นเลือก Storage

Decryption error / unable to update firmware

หากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ  และแสดงข้อความแจ้งเตือน “Decryption failed”  ให้ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ด้วยตนเองโดยใช้ PreForm

 1. ดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ และบันทึกไว้ในที่ที่สามารถพบได้ง่าย
 2. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB หรือเชื่อมต่อผ่าย LAN และ WIFI เข้ากับตัวเครื่องพิมพ์
 3. เปิดโปรแกรม PreForm 
 4. คลิกปุ่ม < กล่อง Job Info จะเปิดขึ้นมา
 5. คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วหน้า Job setup จะเปิดขึ้น
 6. คลิก Select Printer หน้าต่าง Printer List จะเปิดขึ้น
 7. คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเลือกเชื่อมต่อ หน้าต่าง Printer Details จะเปิดขึ้น
 8. คลิก Update firmware ที่มุมบนขวาของหน้าต่าง Printer Details หน้าต่างอัพเดตเฟิร์มแวร์จะเปิดขึ้น
 9. จากนั้นให้ทำตามคำที่แสดงบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดจากนั้นอัปโหลดไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์ ในการอัพโหลดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์จะต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB หรือเชื่อมต่อผ่าย LAN และ WIFI เข้ากับตัวเครื่องพิมพ์
 10. เครื่องพิมพ์จะรู้โดยทันทีเมื่อคุณได้ส่งอัพเดตเฟิร์มแวร์มายังตัวเครื่องพิมพ์ จากในจะโชว์ขึ้นที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์ให้แตะดำเนินการต่อบนหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์เพื่อทำการติดตั้ง
 11. แตะดำเนินการต่อบนหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง
 12. ถ้าหากยังไม่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการต่อที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์ คุณจะต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ต่อไปด้วยตนเอง โดยวิธีการดังนี้
  -Form 2 : เปิดแท็บการ Setting บนหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์ และเลือก Firmware Update
  -Form 3 /Form 3B : เปิดแท็บการ Setting บนหน้าจอของเครื่องพิมพ์เลือก System และเลือก Firmware Update
 13. หลังจากติดตั้งการอัพเดตเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วให้ทำการยืนยันการรีสตาร์ทระบบที่หน้าจอสัมผัส หรือรอ 30 วินาทีเพื่อให้การรีสตาร์ทแบบอัตโนมัติ