Industrial SLM Printer

SLM (Selective Laser Melting) หรือ Direct Matal Printer เครื่องระบบนี้จะมีวัสดุตั้งต้นเป็นผงโลหะ เช่นผงไททาเนียม ผงสแตนเลส เป็นต้น ขึ้นรูปด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ทำให้ผงโลหะหลอมละลายเป็นรูปร่างตามที่ออกแบบไว้ ระบบนี้จะเป็นระบบที่แพงที่สุด