ลูกค้าบุคคล

ส่วนหนึ่งของลูกค้าบุคคลทั่วไป / ลูกค้าองค์กร

นอกจากลูกค้าองค์กร แล้วลูกค้าบุคคลทั่วไปก็ให้ความไว้วางใจ 3D Printer และ 3D Scanner ของเรา Print3Dd ด้วยจุดเด่นของเราคือ “เครื่อง 3D Printer ที่ใช้ได้จริง ในราคาที่คนทั่วไปซื้อได้”