fbpx

3D Printer เครื่องพิมพ์ 3มิติ


เครื่องมือปริ้น 3ดี ใช้ในขี้นแบบ 3มิติ ออกมาให้จับต้องได้ โดยพิมพ์จากไฟล์ 3มิติ (CAD File เช่น STL,OBJ,3MF) เพื่อการสร้างชิ้นงานต้นแบบ Prototype หรือสามารถใช้จริงได้เลย สามารถนำไปใช้ได้กับทุกธุรกิจไม่ว่าจะ ทางวิศวะกรรม การศึกษา การออกแบบ ทางการแพทย์ สถาปัตยกรรม โดยเครื่อง 3D Printer ที่นิยมใช้กันมีอยู่ 3 ประเภท คือ ระบบเส้น(FDM/FFF) ,ระบบน้ำเรซิ่น(SLA/DLP/LCD), ระบบขึ้นรูปด้วยเลเซอร์(SLS/SLM) เรา 3DD ขายเครื่อง 3D Printer ราคาไม่แพง ถูก-เกรดอุตสาหกรรม ทำความรู้จักเครื่องพิมพ์ 3มิติที่นี่…

  1. เครื่องพิมพ์ 3มิติ ระบบเส้น (FDM/FFF 3D Printer) พิมพ์ได้ใหญ่ ราคาไม่แพง ใช้ง่ายสุด ขึ้นรูปด้วยเส้นพลาสติก หัวฉีดทำการหลอมละลาย อ่านข้อมูลเพิ่มเติ่ม…

    ระบบ FFF ใช้การหลอมเส้นพลาสติก ฉีดออกมาเป็นชั้นๆ จนขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน 3มิติ ระบบนี้มีราคาถูกสุด ใช้งานง่าย แต่คุณภาพงานยังไม่ค่อยละเอียด
  2. เครื่องพิมพ์ 3มิติ ระบบน้ำ (SLA/DLP/LCD 3D Printer) พิมพ์ได้ละเอียด วัสดุตั้งต้นเป็นน้ำเรซิ่น ใช้เลเซอร์หรือแสง UV ขึ้นรูปทำให้เรซิ่นแข็ง อ่านข้อมูลเพิ่มเติ่ม…

    พิมพ์งานได้รายละเอียดสวยงาม, ขึ้นรูปด้วยแสง UV, วัสดุตั้งต้นเป็นของเหลว PhotoResin
  3. เครื่องพิมพ์ 3มิติ ระบบขึ้นรูปด้วยเลเซอร์บนผงพลาสติก, ผงโลหะ (SLS/SLM 3D Printer) งานที่พิมพ์มีความแข็งแรงมาก ใช้ได้จริง แต่เครื่องราคาแพง อ่านข้อมูลเพิ่มเติ่ม…


Highlight


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง