fbpx

Model 3D Scanner (สแกนคน วัตถุ)

สแกนเนอร์ 3D ใช้ถ่ายวัตถุเป็นไฟล์ดิจิทัลโดยมีความ กว้างxยาวxสูง เมื่อบันทึกออกมาเป็นไฟล์ 3มิติ สามารถนำไปใช้ต่อได้มากมาย เช่น นำไปทำอนิเมชั่น, นำไปย่อหรือขยาย แล้วพิมพ์ต่อด้วย 3D Printer นำไปทำ Reverse Engineer, นำไฟล์ไปสอบเทียบเพื่อดูคุณภาพการผลิตว่าตรงกับที่ออกแบบหรือไม่ Inspection สแกนเนอร์ 3มิติมีมากมายหลายชนิด แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นแบบ LED Structure และ Laser Scanner  รู้จัก 3D Scanner คืออะไร? มีกี่ประเภท? // 9ประโยชน์ 3D Scanner เอาไปใช้ทำอะไร??

การเลือกสแกนเนอร์ 3ดีไปใช้นั้นต้องคำนึงถึงราคา คุณภาพงานสแกน ซึ่งดูเป็นหน่วย Micron ยิ่งน้อยแสดงว่าสแกนได้ละเอียดเท่านั้น นอกจากนั้นให้คำนึงถึงขนาดของวัตถุที่ต้องการสแกน วิธีการสแกนมี 3 แบบ คือ เลือก 3D Scanner ให้เหมาะกับคุณ
และสามารถเข้าไปดูสินค้าอื่นๆของเราใน โบรชัวร์ SCANNER เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ

  • Fixed Scanner สแกนได้ละเอียด ทำได้โดยเอาเครื่องติดกับขาตั้งกล้องและทำการสแกนเป็น Shot สแกนต่อ Shot ต่อไปให้เหลือมจากเดิมเล็กน้อย Software จะทำการต่อ 3D เข้าด้วยกัน – งานที่ได้มีความละเอียดสูง
  • Hybrid Scanner เครื่องสแกนที่สแกนได้ทั้งแบบ Fixed และ Handheld รวมข้อดีของทั้งสองระบบคือสแกนได้เร็ว (เหมือน Handheld) สแกนได้ละเอียด (เหมือน Fixed Scan)
  • Handheld Scanner ใช้มือถือสแกน สแกนได้เร็ว เครื่องจะยิงแสงไปเรื่อยๆ 10-50 fps Software จะต่อภาพไปเรื่อยๆ แบบนี้สแกนของชิ้นใหญ่ สแกนได้เร็ว แต่ความละเอียดสูง fixed ไม่ได้
  • Dental Scanner ใช้สำหรับงานทันตกรรม มีทั้งแบบสแกนโมเดลฟัน หรือ Lab Scan, เครื่องสแกนในช่องปากหรือ Intraoral Scanner
  • Accessories อุปกรณ์เสริม 3D Scanner
Fix 3D Scanner ใช้งานง่าย

Fixed 3D Scanner
เครื่องสแกนเนอร์ แบบมีขาตั้ง ขณะ Scan แต่ละ shot ต้องนิ่ง สามารถใช้ร่วมกับฐานหมุนอัตโนมัติ เครื่องสแกนแบบนี้จะได้ผลสแกนละเอียด แต่ทำงานช้ากว่า

ระบบ Hybrid ที่ใช้ได้ทั้งแบบ Fix และ Handheld

Hybrid 3D Scanner
รวมข้อดี 3D Scanner แบบ Fixed และ Handheld คือสแกนได้ละเอียดก็ได้ โดยใช้ Fixed Mode / สแกนแบบรวดเร็วก็ได้ Handheld mode สามารถทำงานได้ครอบคลุมที่สุด แต่ไม่สุดทั้งสองด้าน คือ ไม่ละเอียดสุดเหมือน Transcan C, ไม่เร็วสุดเหมือน Einscan HX สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทางวิศวกรรม, Reverse Engineer, งานประติมากรรม งานเชิงการแพทย์, งานทันตกรรม >>เลือก 3D Scanner ให้เหมาะกับคุณ<<

Scaner แบบ Handheld

Handheld 3D Scanner
สแกนได้ใหญ่ และ เร็ว สแกนเนอร์เพื่องานทางวิศวกรรม, Reverse Engineer, งานประติมากรรม งานเชิงการแพทย์, งานที่มีขนาดใหญ่ >>เลือก 3D Scanner ให้เหมาะกับคุณ<<


เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ Accessories
ส่วนเพิ่มเติม, เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง, วัสดุสิ้นเปลื้องที่ใช้กับ 3D Scanner


อ่านต่อ


โบรชัวร์ Scanner


Gallery


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง