fbpx

EinScan Pro HD 3D Scanner Handheld สแกนระดับ Hi-Def

269,000.00 ฿

โปรชัว Spec Review EinScan Pro HD Buyer-Guide เลือกซื้อ Scanner รุ่นไหนดี ใบเสนอราคา / Demo

สแกนเนอร์สามมิติ Handheld ตัวท็อปสามารถเก็บงานละเอียดสูง HD เหมาะกับการสแกนวัตถุที่ต้องการรายละเอียดสูง โดยตัวเครื่องเหมือนสินค้าสองชิ้นมา integrate กัน EinScan Pro 2X+ ควบรวมกับ HD Prime ทำให้สามารถสแกนได้ดีขึ้นมาในโหมดมือถือจับ สินค้าถูกวางเป็นตำแหน่ง Top ในหมวด EinScan Pro

ข้อดี จุดเด่น
✅Algorithm การสแกนใหม่ เก็บ Data มากว่าเดิม
✅LED แรงขึ้น แสงที่ส่องแรงขึ้น
✅กล้องคุณปรับปรุงดีขึ้น เก็บ 3,000,000 จุด/วินาที
✅เกือบเหมือน 2X+ ทุกประการ ต่างกันที่ Mode HD Rapid Scan ใช้มือลากสแกน เก็บรายละเอียดได้เยอะขึ้น

ข้อสังเกตุ
⭕️ถ้าสแกนเชิง Engineer ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้ แนะนำ 2X หรือ 2X+
⭕️ถ้าสแกนคน, ศิลปะ, เชิงการแพทย์ แนะนำตัวนี้ เก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นSpec
มีโหมดการทำงานทั้งหมดหลักทั้งหมด 4 แบบด้วย กันคือ 1. มือถือกวาดสแกนรอบชิ้นงานแบบละเอียด(Handheld HD Scan) 2. มือถือกวาดสแกนรอบชิ้นงานแบบเร็ว(Handheld Rapid Scan) 3. สแกนอัตโนมัติด้วยถาดหมุน(Auto Scan) 4. สแกนทีละช็อตโดยใช้ขาตั้งกล้อง(Fix Scan)
1. ระบบมือถือสแกนรอบชิ้นงานหรือ Handheld HD Scanป็นการสแกนที่ความละเอียด 45 Micron (0.045mm) ทำได้โดยการเตรียมวัตถุ โดยติดสติกเกอร์ Marker เพื่อกำหนด Reference โดยผู้ใช้สามารถเดินรอบชิ้นงานที่ต้องการสแกนได้เลย โหมดนี้เหมือนกับการสแกนที่ต้องการคุณภาพสูง วัตถุอยู่นิ่ง ไม่เหมาะกับสิ่งมีชีวิต เช่น การสแกนรูปปั้นนอกสถานที่ วัตถุทางศิลปะ ชิ้นส่วนทางวิศกรรมที่ไม่สามารถถอดออกเป็นชิ้น ๆ ได้ EinScan Pro HD สามารถสะแกนในโหมดนี้โดยไม่ต้องติด Marker ได้ด้วย
2. ระบบมือถือสแกนรอบชิ้นงานแบบเร็ว Handheld Rapid Scan ความละเอียดในการสแกนอยู่ที่ 100Micron (0.1mm) ไม่ต้องติดสติกเกอร์ Marker เหมาะกับการสแกนสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์
3. สแกนอัตโนมัติด้วยถาดหมุน (Auto Scan) วางชิ้นงานลงบนฐาน เครื่องจะทำการสแกนจนเสร็จ ความละเอียดในการสแกนอยู่ที่ 40Micron (0.04mm) ซึ่งถือว่าคุณภาพสูงมาก แต่มีข้อจำกัดที่ชิ้นงานต้องขนาดไม่เกิน 20cm
4. สแกนทีละช็อตโดยใช้ขาตั้งกล้อง(Fix Scan) ความละเอียดในการสแกนอยู่ที่ 40Micron (0.04mm) ทำการสแกนที่ละซ็อตไปเรื่อยๆโดยเครื่องสแกนเนอร์ต้องอยู่บนขาตั้งกล้อง

Description

สแกนให้โหมด HD Scan

ตัวอย่างการสแกนสี ของ EinScanPro (Module สีต้องซื้อต่างหาก)
ตัวอย่างการสแกนสี ของ EinScanPro (Module สีเป็นอุปกรณ์เสริมมีจำหน่ายต่างหาก)
แสดงให้เห็นการ Scan Single Shot แต่ละรุ่นจะเก็บ Detail ได้ขนาดไม่เท่ากัน EinScan Pro 2X ได้เล็กสุดในกลุ่ม Handheld ในขณะที่ EinScan H กับ HX ทำได้ใหญ่ ใช้เวลาในการสแกนเก็บเร็วกว่า
เปรียบเทียบ Scan Area ในหนึ่ง Shot
จำลองให้ดูง่ายๆว่า ความเร็วในการทำงานแตกต่างกันอย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติมสินค้า

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Additional information

Model

EinScanPro 2X (incl. Solid Edge Shining3D), EinScanPro 2X+ (incl. Solid Edge Shining3D)