Support – Einscanpro 2X-Pro HD

Support – Einscanpro 2X-Pro HD

Download  – Software Einscan Pro

Download  – คู่มือ Einscan 2X/Pro HD 

รวมเทคนิคแสกนเนอร์ Einscan Pro คลิก

การเริ่มต้นใช้งาน Transcan Cการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

สเปคคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ
การประกอบเครื่องแสกน และการเชื่อมต่อ (Assembly and Connect Scanner)

การประกอบตัวเครื่อง

 • ติดตั้งเครื่องแสกนเข้าสาย USB
 • เสียบสายไฟ (4) เข้ากับ อแดปเตอร์แปลงไฟ (3)
 • นำอแดปเตอร์แปลงไฟ (3) เสียบเข้าที่ช่อง DC (2)
 • เชื่อมต่อสาย USB (2) เข้ากับคอมพิวเตอร์ USB 3.0


สัญลักษณ์ SS คือช่อง USB 3.0

การประกอบถาดหมุน (Turntable connection)

 • เชื่อมต่อสาย USB (5) เข้ากับช่องถาดหมุน (1)
 • เชื่อมสายต่อ USB (4) เข้ากับคอมพิวเตอร์
 • เสียบสายไฟเลี้ยงถาดหมุน (1)

การประกอบ Color module

การคาริเบรตชั่น (Calibration)

เริ่มต้นการแสกน (Start Scan)

แสกน (Scan)

 • เริ่มการแสกนวัตถุ
การสร้างโปรเจค (Create Project)

การปรับค่าแสง ความสว่างในเวลาแสกนที่เหมาะสม (Brightness Setting)

 • ให้สังเกตุที่สีแดง แสดงถึงค่าความสว่างที่วัตถุ ควรจะปรับให้มีสีแดงเล็กน้อย เพื่อให้การแสกนมีประสิทธิภาพสูงสุด

การตั้งค่าถาดหมุน (Turntable)

 • Align mode = 1. Turntable Alignment (ใช้ถาดหมุนในการเชื่อมผิว) | 2. Turntable Coded Target Alignment (ใช้มาร์คเกอร์ในการเชื่อมผิว) | 3. Feature Alignment (ใช้ผิวของวัตถุในการเชื่อมผิว)
 • Turn Table Steps = เลือกจำนวนครั้งในการหมุน
 • Turntable Speed = ความเร็วในการหมุน
 • Skip Turntable Location Verify = หากเปิดใช้งานจะใช้ข้อมูลแสกนในการเชื่อมผิวโดยตรง เหมาะกับการไม่เคลื่อนย้ายแสกนเนอร์ และชิ้นงาน จะได้ความแม่นยำที่สุด

ความแตกต่าง Resolution 

การเชื่อมต่อผิว (Align)

 • หากมีการแสกนมากกว่า 1 Project สามารถใช้คำสั่ง Alignment (การเชื่อมผิว) เพื่อเป็นการรวมผิวงานการแสกน


การปรับแต่งไฟล์หลังจากการแสกน (Post Process)

ทำไฟล์แสกนให้เป็นผิว 3 มิติ (Mesh Model)

 • Mesh Model =  Water Tight  (เลือกแสกนไฟล์ให้ตัน) | Unwatertight (เลือกไฟล์งานใกล้กลวง Hollow)

คำสั่งปรับแต่งไฟล์ต่างๆ (Mesh Optimization)

 • Filter

 • Fill Holes • Simplification

 • Mesh optimization

 • Remove Floating Part

 • Texture Remapping


วิธี Export Files และความแตกต่างแต่ละนามสกุลไฟล์ (Export Files)

สามารถไปรับชมคลิปวิดิโอทั้งหมดได้ที่ด้านล่างเลยครับวิธีตั้งค่าการ์ดจอ

 • หากเกิดการแจ้งเตือนดังนี้ให้ไปแก้ไขที่ NVDIA Control Panel