รวมเทคนิคแสกนเนอร์ Tips about Scanning with Einscan

รวมเทคนิคแสกนเนอร์ Tips about Scanning with Einscan

สร้างแท่นหมุนชิ้นงานด้วยตัวเอง (Create a custom manual turntable)

สามารถหมุนได้ด้วยมือ ผิวเรียบไม่สะดุดเวลาหมุน
ถาดหมุนควรจะมีลักษณะใหญ่กว่า วัตถุที่จะแสกน เพื่อให้เราสามารถใช้มือหมุนได้
ใช้ Marker แปะบนผิวถาดหมุนเพื่อใช้ Function – Marker alignment
ติด Marker บนถาดหมุน สามารถติดสลับกันได้ ไม่จำเป็นต้องติดเป็นแถวเรียงกัน
สร้าง New Project – เลือก Marker Alignment
ทดสอบการแสกนชิ้นงานที่ ไม่มี Marker บน ถาดหมุน
ทดสอบการแสกนชิ้นงานที่มี Marker บน ถาดหมุน
ทดสอบการแสกนชิ้นงานที่มี Marker บน ถาดหมุน
ใช้มือ Flip ชิ้นงานแล้วนำมา ประกอบกันระหว่างด้าน บนและล่าง
ใช้มือ Flip ชิ้นงานแล้วนำมา ประกอบกันระหว่างด้าน บนและล่าง
สามารถ Flip ชิ้นงานบน Marker แล้วนำไฟล์มาต่อกันได

เพิ่มพื้นหลังในการแสกนชิ้นงาน (Adding extra features to the scan with simple items)

การใช้มาร์คเกอร์สำหรับพื้นผิวเรียบ (Using marker sheets for flat areas)

การเตรียมพื้นผิวก่อนแสกน (Scan prepareation of black, transpernt and reflective objects)

การแสกนทรงผม (How to scan typical hairstyle)

การแสกนชิ้นงานทรงเรขาคณิตฯ (How to scan a symmetric object with a repeating pattern)

เทคนิคแสกนงานแบนราบ (How to scan objects with thin wall)

ใช้ไฟสำรองในการแสกน (Charge your scanner anywhere with a SHINING3D Powerbank)

ล็อคสายเวลาแสกน (Using a cable clip while scanning)

ย้ายจุดหมุน (Move origin)