ย้ายจุดหมุน (Origin) บนโปรแกรมแสกนเนอร์

ย้ายจุดหมุน (Origin) บนโปรแกรมแสกนเนอร์

สำหรับเพื่อนๆ ที่มีปัญหาในการเคลื่อนย้าย จุดหมุนชิ้นงาน หรือ จุดออริจิน (Origin) วันนี้ 3DD Digital Fabrication มีตัวอย่างการย้ายจุดหมุน บนโปรแกรม แสกนเนอร์ ครับ สำหรับโมเดล ทีไ่ด้จากการแสกนจุดหมุนจะไม่ได้อยู่กลางโมเดล หรือ จะสลับกันไปมา เราสามารถใช้คำสั่งโปรแกรม Exscan ได้เลยโดยเราจะ ไปที่หน้า Measurement แล้วโหลดไฟล์เข้ามา หลังจากนั้นเราจะต้องสร้าง Plan – Point – Line ในการอ้างอิงสำหรับการเคลื่อนย้ายจุดหมุน เพื่อนๆ สามารถ Download โปรแกรมนี้มาใช้ได้ฟรี ไปรับชมขั้นตอนการทำได้เลย ไปรับชม Video ทั้งหมดได้ด้านล่างเลยครับ

Download ไฟล์เข้ามาในโปรแกรม Exscan HX
ใช้คำสั่ง Creat Feature แล้วเลือกพื้นผิวของโมเดลในการสร้าง Plan – Point – Line
Future List – จะแสดง รายการทั้งหมดที่เราสร้างบนโมเดล
หลังจากนั้นให้เข้าคำสั่ง Movement – โดยจะเลือกเป็น 3-2-1 System Movement
ใส่ Feature list ที่เราสร้างมาครับ ตามตำแหน่งต่างๆ ของแกนครับ 
    • สรุปขั้นตอนทั้งหมดได้ดังนี้
  • ใช้โหมด Measurement แล้ว Open Files เข้ามาในโปรแกรม Exscan
  • ใปยังคำสั่ง Create Feature
  • สร้าง Plan – Point – Line ตามพื้นผิวของโมเดล
  • ไปยังคำสั่ง Movement โดยจะเลือกเป็น 3-2-1 System Movement
  • ใส่ Feature list ที่เราสร้างมาครับ ตามตำแหน่งต่างๆ ของแกนครับ