3D Printer SLA เครื่องพิมพ์ 3มิติระบบเรซิ่น (SLA/LCD)


เครื่องปริ้น 3ดี ขึ้นรูปแสง UV บนน้ำเรซิ่น เมื่อเรซิ่นโดนแสงที่จุดหนึ่งๆเปลี่ยนเป็นของแข็งที่จุดนั้น ใช้หลักการนี้ในการสร้างรูปร่าง 3มิติขึ้นมา แหล่งกำเนิดแสงมีหลายแบบ หากเป็นเลเซอร์จะเรียกกว่า SLA (Stereolithography), หากแหล่งแสงจากProjectorเรียก DLP, หากใช้ LCD เรียก MSLA หรือ LCD 3D Printer ราคาเริ่มต้นหลักหมื่น จนถึงระดับอุตสหกรรมหลักล้าน

โดยเราได้แบ่งหมวดหมู่เพิ่มเติมเป็น 3หมวดหมู่

ระบบเรซิ่นนี้เป็นระบบที่ให้ความละเอียดสูงที่สุด สวยสุด หากเทียบกับระบบอื่น แต่มีข้อเสียอยู่ที่ความยุ่งยากในการใช้งาน, การล้าง, ความสกปรก และสารเคมี ระบบนี้ใช้กันมากในอุตสหกรรม Jewelry, การหล่อ, งานประติมากรรม, อุตสาหกรรมรถยนต์ SLA Printer ขนาดเล็กนั้นปัจจุบันมีราคาถูก ส่วนเครื่อง SLA ที่พิมพ์ได้ใหญ่ 600mm-1700mm เป็นที่นิยมในโรงงานอุตสาหกรรมมีราคาสูงตามคุณภาพงานที่พิมพ์ออกมาตัวอย่างงานพิมพ์จากเครื่องอุตสาหกรรมงานศิลปะ, งานชิ้นส่วนรถยนต์ //อ่านเพิ่ม DLP/SLA 3D Printer คืออะไร?

Download Brochure >> โบรชัวร์ SLA Printer เครื่องพิมพ์ ระบบเรซิ่น

พิมพ์ 3 มิติระบบเรซิ่น LCD / MSLA ราคาเอื้อมถึง
เครื่องพิมพ์ 3มิติ ความละเอียดสูง ขึ้นรูปด้วยแสงจอ LCD มีวัสดุรองรับมากมาย


พิมพ์ 3 มิติระบบเรซิ่น SLA Prosumer – รองรับเรซิ่น วิศวกรรม, การแพทย์ กว่า 40ชนิด

Bottom Up SLA แสงอยู่ด้านล่าง ดึงชิ้นงานขึ้นด้านบน

เครื่องพิมพ์ 3มิติ ความละเอียดสูง ขึ้นรูปด้วยเลเซอร์ มีวัสดุรองรับมากมาย


เครื่องขนาดใหญ่ พิมพ์ชิ้นส่วนรถได้ทั้งคัน

พิมพ์ 3 มิติระบบเรซิ่น ขนาดใหญ่ Kings SLA Pro ถึง 1.7เมตร
เครื่องพิมพ์ 3มิติ เกรดอุตสาหกรรม ได้ทั้งความละเอียดสูง พิมพ์ได้ใหญ่ 600-1700mm สำหรับงานชิ้นส่วนรถยนต์, งานศิลปกรรม, งานประติมากรรม


วัสดุสิ้นเปลือง น้ำเรซิ่นของระบบ SLA

อุปกรณ์เสริม Consumable 3D Printer ระบบ (Accessory)
อุปกรณ์เสริม เพิ่มเติมสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเรซิ่น เช่นเครื่องล้างเรซิ่น เครื่องอบเรซิ่นเป็นต้น


อ่านต่อ


โบรชัวร์ SLA


Gallery


บทความที่เกี่ยวข้อง