Material / Accessories เส้นพลาสติก เรซิ่น อะไหล่ อื่นๆ

วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยหลักๆจะแบ่งเป็น 3 ประเภท

 1. Filament เป็นเนื้อพลาสติกในรูปแบบเส้น ส่วนมากขายเป็นม้วน 1Kg มีวัสดุหลากหลายใช้กับเครื่องระบบเส้น หรือ FDM/FFF 3D Printer วัสดุที่นิยมเป็น Thermoplastic (เมื่อขึ้นรูปแล้วนำมาหลอมใหม่ได้) เช่น PLA, ABS, PETG, TPU, Carbon Fiber, PC เป็นต้น โดยทั่วมีสองขนาดคือ 1.75mm และ 2.85/3.0mm
 2. Resin  ใช้กับ เครื่องพิมพ์ระบบน้ำ DLP/SLA 3D Printer วัสดุตั้งต้นเป็นของเหลว น้ำเรซิ่น จะแข็งตัวเมื่อโดนแสง UV405nm, 355nm ขึ้นกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ เรซิ่นเป็นพลาสติกแบบ Plastic Thermoset (เมื่อขึ้นรูปแล้วนำมาหลอมใหม่ไม่ได้) มีหลากหลายชนิดมาก Standard (คุณสมบัติคล้าย ABS), Hi-Temp (ทนความร้อน, Wax โดยมากเรซิ่นต้องใช้ IsopropylAlcohol (IPA) ในการล้าง แต่ก็มีเรซิ่น สามารถล้างได้ด้วยน้ำเปล่า Washable Resin
 3. อะไหล่อื่นๆ และในหน้าเพจนี้ก็ยังมีชิ้นส่วนะอะไหล่ต่างๆ เช่น หัวฉีด (Nozzle) แผ่นรองพิมพ์(Buiding Platform) และ วัสดุสิ้นเปลื้องอื่นๆ

Filament
ใช้กับเครื่องระบบเส้นหรือ FFF 3D Printer มีสองขนาดคือ 1.75mm และ 2.85/3.0mm เส้นพลาสติกขายเป็นม้วน นน.มาตรฐานคือ 1Kg (ความยาวขึ้นอยู่กับชนิดพลาสติกและความหนาแน่น ประมาณ 330เมตร(PLA) 400เมตร(ABS) ปัจจุบันพลาสติกที่นำมาทำเป็น Filament มีมากกว่า 60ชนิด แต่ชนิดที่มีความนิยมสูงสุดคือ

 • PLA Polylactic-Acid เป็นพลาสติกชีวภาพ เป็นที่นิยมมากที่สุด เป็นพิมพ์ง่าย มลพิษต่ำ เหมือนเกิดมาคู่กับ 3D Printer ปัจจุบันมี PLA หลายชนิด PLA Pro(เส้น PLA มาตฐาน), PLA Matte(PLA สีสด สวยด้าน), PLA Silk(PLA ผิวเงาพิเศษ), PLA Marble(PLA ลายหินอ่อน)
 • ABS เป็นเส้นพลาสติกจากปิโตรเลียม นิยมใช้ในกระบวนการฉีด เช่น Lego ชิ้นส่วนรถยนต์ นิยมใชักับ 3D Printer เช่นกัน พิมพ์ยากกว่า PLA
 • PETG เป็นโพลิเมื่อกลุ่มเดียวกับ ขวดน้ำดื่ม วัสดุมีความใส เหนียว ทนต่อสภาพ กรด-ด่าง
 • เส้นพลาสติกอื่นๆ ใช้เชิง Engineering ต้องตั้งค่าในการพิมพ์ และ เครื่องพิมพ์ที่ระดับดีหน่อย เช่น Elastic-เส้นที่มีความยืดหยุ่นสูง, Carbon Fiber-แข็งแรงคงทน, Polycabonate-แข็ง เหนียว ทนอีกระดับของ PETG เส้นเหล่านี้จะพิมพ์ยาก ควรใช้เครื่องมีหัวพิมพ์ทำความร้อนได้สูง หัวพิเศษ และห้องเก็บอุณหภูมิ เครื่องที่แนะนำเป็น FF Guider2s, FF Creator3

Showing all 12 results

Resin (Photosensitive Resin)
ใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบน้ำเรซิ่น  DLP/SLA 3D Printer

 • Resin ที่ใช้กับเครื่อง DLP, SLA, LCD ทั่วไป 385-405nm มีแบบทั้งมาตรฐานละลายใน IPA HD Resin และ แบบพิเศษสามารถละลายในน้ำเปล่า Washable Resin
 • Resin ที่ใช้เฉพาะกับ Formlabs เป็น ecosystem ของ Formlabs มีข้อดีคือ ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมาก ตั้งค่ามาอย่างดีแล้วจากโรงงาน มีวัสดุให้เลือกหลากหลายมาก เช่น วัสดุเชิงการแพทย์และทันตกรรม, วัสดุเชิงวิศวกรรม แข็งแรง เหนียวพิเศษ ทนความร้อน
 • Resin ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ระดับอุตสหกรรม Professional ขายเป็นถังนะ 10Kg Kings600, Kings1700

อะไหล่ และ วัสดุสิ้นเปลื้องอื่นๆ
ชิ้นส่วนะอะไหล่ต่างๆ เช่น หัวฉีด (Nozzle) แผ่นรองพิมพ์(Buiding Platform) และส่วนอื่นๆ

 • ระบบเส้น FFF Printer มีอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน เช่น หัวฉีด หัวฉีดที่เราขายสามารถทำความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆได้, แผ่นรองพิมพ์ เมื่อใช้ไปสักพักอาจจะมีรองขีดขวน
 • ระบบเรซิ่น SLA/DLP Printer มีอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน เช่น ฟิลม์ FEP, จอ LCD เป็นต้น

Showing 1–12 of 31 results


ดาวโหลดโบรชัวร์


Gallery


บทความที่เกี่ยวข้อง