fbpx

Material / Accessories เส้นพลาสติก เรซิ่น อะไหล่ อื่นๆ

วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยหลักๆจะแบ่งเป็นสองประเภท
1. เส้น หรือ Filament เป็นเนื้อพลาสติกในรูปแบบเส้น มีวัสดุหลากหลายใช้กับเครื่องระบบเส้นหรือ FDM/FFF 3D Printer มีสองขนาดคือ 1.75mm และ 3.0mm
2. น้ำเรซิ่น หรือ Photosensitive Resin ใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบน้ำ DLP/SLA 3D Printer
และในหน้าเพจนี้ก็ยังมีชิ้นส่วนะอะไหล่ต่างๆ เช่น หัวฉีด (Nozzle) แผ่นรองพิมพ์(Buiding Platform) และส่วนอื่นๆ

เส้น หรือ Filament
ใช้กับเครื่องระบบเส้นหรือ FDM/FFF 3D Printer มีสองขนาดคือ 1.75mm และ 3.0mm

น้ำเรซิ่น หรือ Photosensitive Resin
ใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบน้ำ DLP/SLA 3D Printer

Material หรือ Accessories
ชิ้นส่วนะอะไหล่ต่างๆ เช่น หัวฉีด (Nozzle) แผ่นรองพิมพ์(Buiding Platform) และส่วนอื่นๆ 


บทความที่เกี่ยวข้อง