Architect / Construction

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3D Printing กับงานด้านสถาปัตยกรรม และ งานก่อสร้าง สร้างบ้าน โครงการ

ปัจจุบันมีการใช้เทคโลยีออกแบบบ้าน 3มิติใช้กันอยู่แล้ว เครื่องพิมพ์สามมิติสามารถมาตอบโจทย์พิมพ์ชิ้นงานออกมาให้เห็นได้จริงๆ การพรีเซนต์งานหลายๆครั้งถ้าสามรถแสดงตัวอย่างโครงสร้างที่จับต้องได้ ยอมดีกว่า ลูกค้าเห็นภาพมากกว่า บริษัทออกแบบสถาปนิค หลายๆแห่งจึงนำเครื่องพิมพ์สามมิติไปใช้ ในการพิมพ์โครงสร้างที่ออกแบบมาให้เป็นจริงจับต้องได้ สามารถปรับแต่ง และพิมพ์ใหม่เป็น Prototype ต่อไป อีกทั้งเครื่องพิมพ์ 3มิติสามารถสร้างฟอร์มที่ยากๆได้เช่น พวก Free-Form, Generative Design หรือโครงสร้างที่สร้างได้ยากโดยเครื่องจักรอื่นๆ

  • พิมพ์ตัวอย่างโครงสร้างออกมาดูก่อน
  • ลดข้อจำกัดในการออกแบบ สามารถออกแบบ Free-Form หรือ Generative Design ได้

อนาคตมีจะเริ่มมีการใช้งานจริงเครื่องพิมพ์ 3มิติ concrete สำหรับสร้างบ้าน เป็นพิมพ์ซีเมนต์ตรงออกเป็นเป็นรูปร่างบ้าน แข็งและใช้งานได้ทันที ต่อไปการสร้างบ้านจะเปลี่ยนจากหลายเดือนเป็นหลักวันแทน สามารถสร้างรูปแบบบ้านได้หลากหลาย ลดจำนวนคนงานก่อสร้างและช่างฝีมือ ปัจจุบันบริษัทปูนหลายๆแห่งกำลังพัฒนาสูตรปูนเพื่อเหมาะกับเครื่องพิมพ์ 3มิติ

Case Study1

น้องนักศึกษาออกแบบบ้าน จะต้องทำแบบบ้านจำลอง สามารถประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์ 3มิติมาพิมพ์แบบบ้าน Software เบื้อนต้นในการออกแบบเช่น SketchUp ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

167620

167621

Case Study2

SCG เครือซีเมนต์ไทย พิมพ์บ้านจาก 3D Printer ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในการพิมพ์สิ่งก่อสร้าง โดยวัสดุที่พิมพ์เป็นปูน (ปูนเป็นส่วนผสมพิเศษที่พัฒนาขึ้นเพื่อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ) ในรูปเป็นป้อมยามที่พิมพ์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


Gallery


บทความที่เกี่ยวข้อง